Anasayfa / Soru - Cevap / Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir? (İdari Yargı)

Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir? (İdari Yargı)

 

 • Keşiflere katılmak,
 • Ara kararların gereğini yerine getirmek, takibi ve cevabı gelmeyenlerin tekidine ilişkin işlemleri yapmak,
 • Karar ve tutanakları başkan veya üyenin bildirdiği şekilde yazarak imzasız bıraktırmamak,
 • Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek,
 • Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak,
 • Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek,
 • Dizi pusulası düzenlemek,
 • Ara kararlar ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve dosyaya gelen evrakla ilgili işlemleri yapmak,
 • Mevzuattan kaynaklanan veya başkan ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
 • Esas dosyalarına gelen dilekçeler, savunmalar, cevaplar ve bunlara ilişkin tebliğ alındılarının takibi ve dosyalara takılması, (esas kararlarının tebliğ alındıları dâhil) gelen evrakın UYAP ortamına taranarak kaydı, tebligat işlemlerinin yapılması, tebliğ alındılarının takibi,
 • Dava dosyalarını, UYAP ve fiziki ortamda güncellemek (taraf bilgileri, kişi bilgileri heyet bilgileri vb.)
 • Yazı İşleri Müdürünün yokluğunda Mahkemeye PTT kanalıyla veya UYAP üzerinden gelen evrakların tasnif ve havale işlemini yapmak
 • Esastan YD itirazlarının takibi, Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesi, geldiğinde UYAP ortamına kaydı,
 • Duruşma günü ve işlemden kaldırma kararı verilen dosyaların takibi,
 • Dava dosyalarının kapağının yazılması, tekemmül dosyalarının takibi, dosyanın açılışından, kesinleşip arşive kaldırılmasına kadar olan işlemlerin dosya kapağına yazımı,
 • Davalarla ilgili olarak diğer mahkemelerden gelen müzekkerelerin cevaplandırılması,
 • Yürütmeyi durdurma kararı, ara kararı, duruşma, bilirkişi, keşif, ilk inceleme, tebligatlarının yerleştirilmesi, süre takibi vs. işleri yürütmek, kararların ve ara kararların tebligatını yapmak, dönen tebligatları dosyalarına yerleştirmek,
 • Öncelikli işlerinin dışında, karar yazımına yardımcı olmak,
 • Arşive gidecek dosyaların seçilerek hazırlanması,
 • Görev ret, yetki ret, mercii tecavüzü, işlemden kaldırma, bozma dosyaları, yargılama gideri isteme, ara karar ve yürütmenin durdurulması kararlarının takip ve işlemlerini yapmak,
 • Arşive gidecek dosyaların hazırlanması, arşivde tasnifi ve düzenlenmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan mahkeme başkanı, üyeleri ve yazı işleri müdürünce verilen diğer işlemlerin sonuçlandırılması

Kaynak: İdari yargıda kalem yönetimi ve uygulamaları

Zabıt Katibi Kimdir ? (Nasıl zabıt katibi olurum, görevde yükselme vs.)

Mutlaka Okumalısın

Kamu Davası Nedir?

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir