Anasayfa / Genel / Yedek Akçe Nedir? Yedek Akçe Nasıl Kullanılır? Muhtemel Zararlar Karşılığı Nedir?

Yedek Akçe Nedir? Yedek Akçe Nasıl Kullanılır? Muhtemel Zararlar Karşılığı Nedir?

Merkez Bankası’nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ayrılan bütçesine yedek akçe adı verilir. Bu bütçe istenen bakanlığa aktarılması için yasa çıkarılması gerekmektedir.

Yedek rezervler (yedek akçeler) Merkez Bankası’nın kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına da gelmektedir.

İlgili bakanlık bütçenin desteklenmesi ve dengelenmesi için böyle bir adım atmaktadır. Bu akçe dolar rezervinden ayrı olarak ekstra bir kaynaktır. Döviz rezervlerinden ayrı olarak, “yedek akçeler”, merkez bankasının olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kanunla elde ettiği kazançtan ayrılır. Oluşturulması için ayrıca çaba sarf edilmez.

Yedek Akçelerin Kullanılması ve Genel Bilgiler

  • Bankalar Kanununun Yedek Akçeler ve Mevduata ait hükümler kısmının 32. maddesinde Bankalar, Türk Ticaret Kanununun ve ana sözleşmelerinin ayrılmasını zorunluğu kıldığı yedek akçeler dışında, yıllık safi karlarının %5’ini ödenmiş sermayeleri tutarına ulaşıncaya kadar “Muhtemel zararlar karşılığı” olarak ayırmak zorundadırlar.
  • Bankalar Kanununun Yedek Akçeler ve Mevduata ait hükümler kısmında yer alan 33. maddesinde Bankalar, Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddelerine göre ayırdıkları yedek akçelerine tekabül eden bir meblağı yıllık bilançolarının genel kurullarınca onaylanmasını izleyen 15 gün içinde kanuni karşılık olarak T.C Merkez Bankası nezdinde Hazine adına açılacak “Kanunu Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili Hesabı“na yatırmak zorundadırlar…
  • Zararların kanuni yedek akçelerle karşılanmasının gerektiği hallerde zararların kapatılması için kullanılan yedek akçelere tekabül eden karşılıklar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilgili bankaya iade edilmektedir.
  • Kanuni Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili hesaplarının tabi olacağı şartlar ve uygulama esasları Müsteşarlıkça tespit edilir ve buna göre ilan olunur.

Mutlaka Okumalısın

AVUKAT STAJI

Avukatlık stajını yapmak isteyen aday avukat, Baroya dilekçe ile başvurmak zorundadır.  Stajyer avukatın dilekçesinde  belgelerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir