Anasayfa / Genel / Uzlaştırmacının Sicilden ve Listeden Çıkartılması

Uzlaştırmacının Sicilden ve Listeden Çıkartılması

UZLAŞTIRMACIYI KİM DENETLER ?

Uzlaştırmacılar; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili veya görevlendirilen Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenirler.

KISACA SÜREÇ

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzlaştırmacı CMUY’un 67/2 maddesinde belirtilen hususlar yönünden yılsonu  genel performansı değerlendirilerek, değerlendirme sonucu bir denetim raporu düzenler Yılsonu düzenlenen denetim raporu ilgili Başsavcılık tarafından Alternatif Cözümler Daire Başkanlığına gönderilir. Başkanlık denetim raporunu inceleyerek uygun görmesi halinde uzlaştırmacıdan yazılı savunma ister. Yazılı savunma isteği uzlaştırmacıya tebliğ olduğu tarihten itibaren 10 gün içerisinde savunmasını yaparak daire başkanlığına göndermesi gerekir (aksi taktirde savunma yapmamış sayılır) Uzlaştırmacının savunmasına istinaden Daire başkanlığı uzlaştırmacıyı haklı bulabileceği gibi hakkında bir yaptırım da uygulayabilir.

UZLAŞTIRMACILAR HANGİ YÖNDEN DENETLENİRLER ?

 • a) Yönetmelikte belirtilen temel ve etik ilkelere uygun hareket edilmesi,
 • b) Uzlaşma teklifi ve uzlaştırma raporunun usulüne uygun düzenlenmesi,
 • c) Uzlaştırma işlemlerinin süresi içinde tamamlanması,
 • ç) Uzlaştırma müzakerelerinin gizliliğine riayet edilmesi,
 • d) Kanun ve bu Yönetmeliğin öngördüğü yükümlülüklere uygun hareket edilmesi,

Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlarda denetlenen uzlaştırmacılar, denetim sonucunda ilgili Savcılık tarafından düzenlenen denetim raporu Alternatif Cözümler Daire Başkanlığına gönderilir.

UZLAŞTIRMACIYA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

 • Sicilden Çıkartma
 • Uyarma Cezası
 • Bir Yıla Kadar Listeden  Çıkartma

UZLAŞTIRMACI SİCİLDEN VE LİSTEDEN ÇIKARTILMA GEREKÇELERİ

 • Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı sonradan tespit edilmesi,
 • Uzlaştırmacı olabilme şartlarını  kaybedenler,
 • Uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunanlar,
 • Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmeyenler,
 • Performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmayanlar,
 • Etik ilkelere aykırı davrananlar,
 • Yenileme eğitimini tamamlamayan uzlaştırmacılar,
 • Etik ilkelere aykırı hareket edilmesi nedeniyle hakkında uyarma cezası verilen uzlaştırmacılardan ayni eylemi tekrarlayanlar,
 • Sicilden ve listeden kendi isteğiyle çıkartılmayı isteyenler,

UZLAŞTIRMACI SAVUNMA

Alternatif Cözemler Daire Başkanlığı tarafından sicil ve listeden çıkarılması istenen uzlaştırmacıdan başlatılan işlem ile ilgili olarak yazılı savunması istenir.  Uzlaştırmacı yazılı bildirimin kendine tebliğinden itibaren 10 gün içinde savunmasını vermek zorundadır. Tebliğden itibaren 10 günlük yasal süre içeresinde savunmasını vermeyen uzlaştırmacı savunma hakkını kullanmamış sayılır.

Alternatif Cözümler Daire Başkanlığı tarafından kendisinden savunma istenen uzlaştırmacının tebliğden imtina etmesi halinde de savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. (CMUY 49/3)

UZLAŞTIRMACI HAKKINDA VERİLEN KARAR

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yasal süresi içerisinde verilen savunma incelenerek uzlaştırmacı haklı görülerek sonlandırılabileceği gibi uzlaştırmacıyı haksız bularak hakkında  Uyarma, listeden ve sicilden çıkartma, çıkartma kararını verir.

UZLAŞTIRMACI HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ

Alternatif Cözümler   Daire Başkanlığı tarafından verilen sicilden çıkarma kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdari Yargı Yoluna başvurulabilir. Bu sürenin geçirilmesi halinde karar kesinleşir. Uzlaştırmacı sicilden ve listeden çıkartılır.

 

Mutlaka Okumalısın

KAYYIM NEDİR, KAYYIM ÇEŞİTLERİ NEDİR ?

  KAYYIMIN KELİME ANLAMI Belirli  bir iş için görevlendirilen veya bir malın yada malvarlığının yönetimi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir