Anasayfa / Genel / Uzlaştırmacının Kullandığı Evraklar ve Raporlar Nelerdir ?

Uzlaştırmacının Kullandığı Evraklar ve Raporlar Nelerdir ?

Sayfamızdan uzlaştırmacının kullandığı evrakları incelemeniz için PDF formatında yükledik. Resimleri tıklayarak formlar ve raporları ayrıntılı inceleyebileceğiniz gibi sayfa sonlarında uzlaştırma dosyalarında kullanabilmeniz amacıyla indirme linkleri eklenmiştir.

Ayrıca  dosyada gerekli evrakları inceleyebilmeniz, indirebilmeniz, portal üzerinden yapabileceğiniz diğer işlemlere zaman kayıpetmeden ulaşabilmeniz için  UYAP Uzlaştırmacı Portal kısayolunu aşağıda paylaştık. Butonu tıklayarak portala giriş yapabilirsiniz.

UYAP Uzlaştırmacı Portal Giriş

Uzlaştırmacı Teklif Formu incele indirTeklif Formu

Uzlaştırmacı; şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunmak içinkullandığı ek-4 olarak ta bilinen evraktır.

 • Şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da kısıtlı olması hâli ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması durumunda, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır.
 • (Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması hâlinde vekâletnamede özel yetki var ise vekile de uzlaşma teklifinde bulunulabilir.
 • Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini büro aracılığıyla açıklamalı tebligat, istinabe veya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla da yapabilir.
 • Uzlaşma teklif formunun istinabe suretiyle imzalatılması gereken hâllerde, teklif formu tarafın bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığı istinabe bürosu aracılığıyla imzalatılır.
 • Uzlaştırmacı tarafından yapılacak uzlaşma teklifi, Ek-4’te yer alan uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarının bulunduğu Uzlaşma Teklif Formu’nda yer alan bilgilerin açıklanması ve teklif formunun hazır bulunan ilgiliye imzalatılarak verilmesi suretiyle yapılır. Uzlaştırmacı tarafından bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine ve uzlaşma teklifinde bulunulduğuna ilişkin formun imzalı örneği uzlaştırma evrakı içine konulur.
 • Uzlaştırmacının uzlaşma teklifinde bulunacağı şüpheli, sanık, katılan, mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanunî temsilcilerine iletişim araçlarıyla ulaşılamaması hâlinde açıklamalı uzlaşma teklifi büro aracılığıyla yapılır. Bu işlem uzlaştırmacının, büroya başvurarak teklif formunu vermesi üzerine gerçekleştirilir.
 • Uzlaşma teklifinde bulunmak için çağrı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, bu çağrı uzlaşma teklifi anlamına gelmez. 

Teklif Formu (Ek-4) indir

Uzlaştırma Raporu İncele, indirUzlaştırma Raporu

 • (A) Taraflar uzlaştırma sonunda belli bir edimin yerine getirilmesi hususunda anlaşmaya vardıkları takdirde aşağıdaki edimlerden bir ya da birkaçını veya bunların dışında belirlenen hukuka ve ahlaka uygun başka bir edimi kararlaştırabilirler:
 • Fiilden kaynaklanan maddî veya manevî zararın tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,
 • Mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef olan üçüncü kişi ya da kişilerin maddî veya manevî zararlarının tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hâle getirilmesi,
 • Bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapmak gibi edimlerde bulunulması,
 • Mağdur, suçtan zarar gören, bunların gösterecekleri üçüncü şahıs veya bir kamu kurumu ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerinin geçici süreyle yerine getirilmesi,
 • Topluma faydalı birey olmayı sağlayacak bir programa katılımın sağlanması,
 • Mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi.
 • (B) Taraflar uzlaştırma süreci sonunda edimsiz olarak da uzlaşabilirler.

Uzlaştırma Raporu (Ek-3) indir

Uzlaştırmacılar icin istinabe talimat talep dilekçesi incele indir,İSTİNABE

Mahkemelerde ve Savcılıkta talimat olarak bilinir. Uzlaştırma dosyasına esas taraflar il dışında olması halinde savcılık aracılığıyla raporların veya teklif formunun tarafın oturduğu Cumhuriyet Başsacılığından imzalattırılarak geri gönderilmesinin istenilmesi işlemidir.

Uzlaştırmacının imzalanmasını istediği raporu veya formu talep dilekçesi ekinde uzlaştırma bürosuna vermesi ile işlem başlamış olur.

İstinabe Talebi Örneği indir

Cezaevinde bulunan hükümlü veya tutuklu ile görüşme talep dilekçesi incele indirSEGBİS DİLEKÇESİ

Kısaltması SEGBİS olarak bilinen Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi,  UYAP üzerinden Ceza Muhakemesinde kullanılan  ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı  Bilişim Sistemine denir.

Dosyada bulunan tarafın cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması halinde Uzlaştırmacı Uzlaştırma bürosuna SEGBİS talep dilekçesi vermesiyle,  Uzlaştırma Bürosu tarafından Belirli gün ve saatte tutuklu veya hükümlünün cezaevinden kayıtsız olarak görüşmesinin sağlanmasıdır.

SEGBİS Talep Dilekçe Örneği

EK SÜRE TALEP DİLEKÇESİ

İlgili Cumhuriyet Başsacılığı Uzlaştırmacı bürosu tarafından görevlendirilmeyi uzlaştırmacının kabul etmesi halinde. Uzlaştırma işlemlerini yürütüp bitirmesi için 30 günlük süresi vardır. Ancak bazı durumlarda uzlaştırmacıların dosyaları tamamlayabilmesi ek süre talep etmesi gerekmektedir. Uzlaştırma talebi ile 20 güne kadar uzlaştırmacıya ek süre verilebilmektedir.

Ek Süre Dilekçesi

 

 TEBLİGAT LİSTESİ

Uzlaştırmacı tarafından çıkartılan tebligatın büro tarfından PTT ye verildiği listedir. 3 adet tanzim edilir Listenin biri uzlaştırma bürosunda, diğeri Uzlaştırma Bürosunun bulunduğu  İdari İşler Müdürlüğünde sonuncu ise PTT müdürlüğüne verilir. Tebligat listesinde, Tebligat UYAP üzerinden çıkartılmış ise tebligat gönderilen kişinin adı soyadı, gideceği yer, uzlaştırma dosya numarası ve bandrol numarası yazılır. Eğer tebligat UYAP üzerinden hazırlanmaz ise tebligat evrakına PTT den temin edilen ve TB ile başlayan barkot yapıştırılır, tebligata yapıştırılan bandrol listesi tebligat listesine de yapıştırılır. Buradaki amac tebligatın akibetinin takip edilebilmesidir.

Tebligat Listesi Örneği İndir

 TEBLİGAT EVRAKI

Uzlaştırmacı tarafından hazırlanan evrakların tebliginde kullanılır.

Elinizde tebligat var ise bunun akibitini iki türlü takip edebilirsiniz. Birincisi Türkiye.gov.tr üzerinden ikincisi ise PTT sayfa üzerinden aşağıda iki sorgulama ekranının da linkleri verilmiştir.

e-devlet Üzerinden Sorgulama PTT Gönderi Takip Üzerinden Sorgulama

Tebligat Evrakı Örneği İndir

 

Uzaştırmac Sarf Belgesi

Uzlaştırmacı arkadaşlarımız uzlaştırmacalık görevleri sırasında katlanmış oldukları giderlerin kağıt ortamına aktarılmış halidir. Sarf Belgenize yapmış olduğunuz harcama faturalarınızı eklemeniz gerekmektedir. Yandaki resmi tıklayarak sarf belgesini inceleyebilir ve aşağıdaki butonu tıklayarak sarf kararını bilgisayarınıza indirerek gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Uzlaştırmacı Sarf Belgesi

 

 

Dosya İade Üst Yazı

Uzlaşma görüşmelerinin yapılamaması halinde uzlaştırmacının dosyayı Uzlaştırma bürosuna iade ettiği üst yazıdır.

Dosya İadesi Üst Yazı İndirmek İçin Tıklayan

 

Haberdar olmak için ve daha kaliteli içerikler için web sitemize ücretsiz üye olabilir, sosyal platformlardan takipedebilirsiniz.

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir