Anasayfa / Dilekçe Örnekleri / Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi ve Silinme Dilekçe Örnekleri

Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi ve Silinme Dilekçe Örnekleri

UYARMA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A maddesi gereğince gereğince verilen Uyarma cezaları 5 yıllık yasal süre sonunda İl Disiplin Kuruluna verilecek bir dilekçe ile özlük dosyanızdan silinmesi sağlanabilir. Aşağıda maddeler halinde Memura verilen uyarma cezasının özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan “disiplin cezasının silinme dilekçesi örnekleri” 125/A maddesinde bulunduğu sıra ile verilmiştir. Dilekçeyi indirmek için  aşağıda yönlendirme linki verilmşitir. Daha kaliteli hizmet alabilmek için sitemize abone olup sosyal medya platformlarından bizleri takip edebilirsiniz.

125/A-a Görevi zamanında yapmama düzensiz davranma
125/A-a  Araç ve Gereçleri Kullanılmasında düzensiz davranma
125/A-b Göreve Görevine Geç Gelmek veya Görevden     Erken   Ayrılma
125/A-c Planlanan Tasarruf Tedbirlerine Riayet Etmeme veya  Uymama

 

 

 

 

 

 

125/A-d Usulsüz Mürcaat ve Şikayet Dilekçe Örneği
125/A-e Memura Yakışmayan Tutum ve Davranış Dilekçe Örneğ
125/A-f Kayıtsız ve İlgisiz Kalmak Dilekçe Örneği
125/A-g Belirlenen Kılık Kıyafete Muhalefet Etmeden Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

125/A-h İşbirliğine Aykırı Davranma Dilekçe Örneği

             Dilekçeleri Bilgisayarınıza indirip gerekli değişiklikleri yapmak istiyorsanız lütfen indirme sayfamıza yönlendirilmek için aşağıdaki resmi tıklayınız. İndirme Sayfamıza yönlendirildiğiniz taktirde disiplin cezasının özlük dosyasından silinme talep dilekçesini word belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İndirme Sayfası

KINAMA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B maddesi gereğince gereğince verilen Kınama cezaları 5 yıllık yasal süre sonunda İl Disiplin kuruluna verilecek bir dilekçe ile özlük dosyanızdan silinmesi sağlanabilir. Aşağıda maddeler halinde Memura verilen kınama cezasının özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan “disiplin cezasının silinme dilekçesi örnekleri” 125/B maddesinde bulunduğu sıra ile verilmiştir. Dilekçeyi indirmek için  aşağıda yönlendirme linki verilmşitir. Daha kaliteli hizmet alabilmek için sitemize abone olup sosyal medya platformlarından bizleri takip edebilirsiniz. 

125/B-a Genel Dilekçe Örneği
125/B-b Eş ve Çocuklarının Kazançlarını Bildirmeme Dilekçe Örneği
125/B-c Görevli Amire Karşı  Hal ve Hareketleriyle Hakaret Dilekçe Örneği
125/B-d Memurun İtibarını ve Memurun Güvenini Sarsmak Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

 

125/B-e Resmi Araç Gereci Özel İşlerinde Kullanma Dilekçe Örneği
125/B-f Resmi Araç ve Gereçleri Kayıpetme Dilekçe Örneği
125/B-g  İş Arkadaşlarına Karşı Kötü Muamele Dilekçe Örneği
125/B-h Görevi İşbirliği İçeresinde Yapma İlkesine Muhalefet Dilekçe örneği

 

 

 

 

125/B-ı İş Arkadaşlarına veya İş Sahiplerine Sataşma Dilekçe Örneği
125/B-j Verilen Emirlere İtiraz Etmek Dilekçe Örneği
125/B-k Borçlarını Kasten Ödememe Dilekçe Örneği
125/B-l Kurumun Huzur Sükununu Bozmadan Dolayı Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

125/B-m İziniz Bilgi ve Demeç Verme Dilekçe Örneği

             Dilekçeleri Bilgisayarınıza indirip gerekli değişiklikleri yapmak istiyorsanız lütfen indirme sayfamıza yönlendirilmek için aşağıdaki resmi tıklayınız. İndirme Sayfamıza yönlendirildiğiniz taktirde disiplin cezasının özlük dosyasından silinme talep dilekçesini word belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İndirme Sayfası

AYLIKTAN KESME

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/C maddesi gereğince gereğince verilen Aylıktan Kesme Cezaları 10 yıllık yasal süre sonunda İl Disiplin Kuruluna verilecek bir dilekçe ile özlük dosyanızdan silinmesi sağlanabilir. Aşağıda maddeler halinde Memura verilen aylıktan kesme cezasının özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan disiplin cezasının silinme dilekçesi örnekleri” 125/C maddesinde bulunduğu sıra ile verilmiştir. Dilekçeyi indirmek için  aşağıda yönlendirme linki verilmşitir. Daha kaliteli hizmet alabilmek için sitemize abone olup sosyal medya platformlarından bizleri takip edebilirsiniz.

125/C-a Genel Dilekçe Örneği
125/C-b Özürsüz 1-2 Gün Gelmeme Dilekçe Örneği
125/C-c Özel Menfaat Sağlama Dilekçe Örneği
125/C-d Yalan Yanlış Beyanda Bulunmadan Dolayı Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

125/C-e Amire Sözle Saygısızlık Nedeniyle Dilekçe Örneği
125/C-f İzinsiz Kullanmaya İzin Verme Dilekçe Örneği
125/C-ı Memurluğun İtibarını Sarsmak Dilekçe Örneği
Daha Kaliteli Hizmetler Sunabilmemiz İçin Lütfen sitemize üye olmayı, sosyal platformlardan beğenmeyi unutmayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dilekçeleri Bilgisayarınıza indirip gerekli değişiklikleri yapmak istiyorsanız lütfen indirme sayfamıza yönlendirilmek için aşağıdaki resmi tıklayınız. İndirme Sayfamıza yönlendirildiğiniz taktirde disiplin cezasının özlük dosyasından silinme talep dilekçesini word belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İndirme Sayfası

KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/D maddesi gereğince gereğince verilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması 10 yıllık yasal süre sonunda İl Disiplin Kuruluna verilecek bir dilekçe ile özlük dosyanızdan silinmesi sağlanabilir. Aşağıda maddeler halinde Memura verilen Kademe İlerlemisin Durdurulması cezasının özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan “disiplin cezasının silinme dilekçesi örnekleri” 125/D maddesinde bulunduğu sıra ile verilmiştir. Dilekçeyi indirmek için  aşağıda yönlendirme linki verilmşitir. Daha kaliteli hizmet alabilmek için sitemize abone olup sosyal medya platformlarından bizleri takip edebilirsiniz.

125/D-a Göreve Alkollü Gelmek Dilekçe Örneği
125/D-b 3-9 Gün Göreve Gelmeme Dilekçe Örneği
125/D-c Çıkar Sağlama Dilekçe Örneği
125/D-d Amiri Kütşük Düşürücü hareket Dilekçe Örneği

 

 

 

 

125/D-e İzinsiz Kullandırma Dilekçe Örneği
125/D-f Gerçeğe Aykırı Rapor ve Belge Düzenleme Dilekçe Örneği
125/D-h Ticaret veya Gelir Getirici Faaliyet Dilekçe Örneği
125/D-ı Kişilere Karşı Ayrımcılık Yapmadan Dolayı Dilekçe Örneği

 

 

 

 

125/D-J  Mal Bildirimi Bulunmama nedeniyle Dilekçe Örneği
125/D-k Yasaklı Bilgileri Açıklama nedeniyle Dilekçe Örneği
125/D-l Amire Hakaret, Tehdit Nedeniyle Dilekçe Örneği
125/D-m Yurt Dışında Devletin İtibarını Zedeleme Nedeniyle Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

125/D-J  Mal Bildirimi Bulunmama nedeniyle Dilekçe Örneği
125/D-o Siyasi Faaliyette Bulunma Dilekçe Örneği
125/D-n
.

 

 

 

 

 

             Dilekçeleri Bilgisayarınıza indirip gerekli değişiklikleri yapmak istiyorsanız lütfen indirme sayfamıza yönlendirilmek için aşağıdaki resmi tıklayınız. İndirme Sayfamıza yönlendirildiğiniz taktirde disiplin cezasının özlük dosyasından silinme talep dilekçesini word belgesi olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İndirme Sayfası

 

 

 

 

 

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir