Anasayfa / T / Tenfiz ve Tanıma Nedir ?

Tenfiz ve Tanıma Nedir ?

Tanıma ve Tenfiz davası hakkında bilmeniz gerekenler, tenfiz ve tanıma nedir, nereye açılır,

TENFİZ NEDİR ?

Tenfiz kelime anlamı olarak uygulama, infaz etme, ifa etme anlamına gelir. Yabancı Ülke Mahkeme İlamlarının Türkiye Cumhuriyetinde kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi veya delil olarak sayılabilmesi amacıyla yabancı ülkenin vermiş olduğu kararın bir kısmının veya tamamının tanınması işlemidir.

TENFİZ KARARI NEDİR ?

               Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra edilebilmesi  için Yetkili Asliye Mahkemelerince verilen karara tenfiz kararı denilir.

Not:Yabancı ilâmın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.

 • GÖREV 

Tenfiz davalarına bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemelerine (Hukuk  için) aittir, ancak  Aile Hukukuna ilişkin bir hususta tenfiz isteniyor ise; tenfiz görevine Aile Mahkemesi bakmaktadır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemeleri sıfatıyla bu davalara bakmaktadırlar.

 • YETKİ

Kendisine karşı  tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Tanıma ve Tenfiz davası Basit Yargılmayaa tabidir.

KİMLER İSTEYEBİLİR ?

  Kararın tenfiz edilmesinde hukukî yararı bulunan herkes tenfiz isteminde bulunabilir.

MÜRACAAT USULÜ VE  BULUNMASI GEREKENLER , ?

Tenfiz istemi  Yetkili ve Görevli Asliye Hakimliğine dilekçe ile olur.   Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Dilekçede aşağıdaki hususlar yer alır:

 • Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 • Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 •  Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu.
 Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
 1.  Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 2. İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

TENFİZ ŞARTLARI

 1.  Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.
 2. İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
 3.  Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
 4. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.

KARAR

Mahkemece ilâmın kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin reddine karar verilebilir. Bu karar yabancı mahkeme ilâmının altına yazılır ve hâkim tarafından mühürlenip imzalanır.

Kaynak:MÖHUK 50-56

Tenfiz Dilekçe örneklerini incelemek için  tıklayın .

Mutlaka Okumalısın

2018 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 03/11/2016 tarihli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir