Anasayfa / T / Tebligat Mazbatası Nedir?

Tebligat Mazbatası Nedir?

TEBLİGAT MAZBATASI NEDİR ?

Tebligat evrakının PTT tarafından işlem gördükten sonra evrakı çıkartan kazai merciine iade edilen kısmına tebligat mazbatası denir.

  • Mazbata tutanak anlamına gelir; Mahkemeler veya daha genel tanımıyla kazai merciler tarafından çıkartılan tebligat evrakları usul olarak PTT aracılığıyla veya memur aracılığıyla tebliği yapılır.
  • 7201 Sayılı Tebligat Kanununun  1 maddesi gereğince; tüm tebligatlar,  Tebligat Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla olmak üzere iki şekilde yapılır.
  • Kazai merciler tarafından çıkartılan tebligatlar, üzeri mühürlenip imzalandıktan sonra  PTT Müdürlüğüne tarifede belirtilen giderleri ödenmek suretiyle teslim edilir.  
  • Tebligat evrakı PTT Müdürlüğü dağıtım memurlarınca tebliğ yapılmak üzere muhatabın adresine götürülür.
  • Muhatabın adresinin farklı bir yer olması halinde Tebligat memuru üzerine şerh düşerek evrakı yeni adrese sevk eder. PTT memuru tebligatı yeni adreste veya muhatabın bulunduğu adreste;
  • Muhatabın bizzat kendisine tebliğ eder ise tebliğ edilen kişinin adı soyadı, tebliğ tarihi, imzası alınır; tebliğ memuru kendi adını soyadını yazıp imzalar ve mühürler.
  • Muhatabın haricinde birine tebliğ yapacak ise tebliğ yapılacak kişinin adını soyadını, tebligat yapılan kişinin tebliğ alma sıfatını, tebliğ almaya ehliyeti olup olmadığı (18 yaşından büyük olmak, akıl zayıflığı vb.) tebliğ tarihini, imzasını ve tebliğ tarihini yazdıktan sonra kendi adı soyadını, sicilini tebliğ tarihini yazar  imzasını atar ve mühür vurur.
  • Muhataba ulaşılamıyor ise açıklamalarını yazıp adını soyadını ve imzasını yazıp mühürler.

Böylece kazai merci tarafından çıkartılan tebligat evrakı tebligat mazbatası yani tebligat tutanağı haline dönüşür; kısacası tebligat evrakının PTT memurlarınca işlem gördükten sonra (tutanak halini aldıktan sonra) kazai merciye iade edilen suretine tebligat mazbatası denir.

Aşağıda Mahkemeler tarafından çıkartıldıktan Açık ve Kapalı tebligat evraklarının PTT tarafından işlem gördükten sonraki yani mazbata hallerine  örnekler verilmiştir.

Açık Tebligat (Tebliğ Edilmiş Örneği)

Resme tıklayarak örnek açık tebligat örneğini inceleyebilirsiniz. Tebligatın iki kısımdan oluşur ve PTT memuru alt kısmı usulüne uygun tebliğ ettikten sonra muhatabın imzasını alır kendi imzasını attıktan sonra tarihi yazar ve tebligatı paralel eksende ikiye böler üst kısmını tarafa verir, alt kısmı ise Mahkemeye iade edilmek üzere ilgili birime teslim eder.

 

Açık Tebligat (Bila Tebliğ)

Resme tıklayarak örnek açık tebligat örneğini inceleyebilirsiniz. PTT memuru tebligat evrakının üzerinde belirtilen adrese gider eğer, tebliğat evrakını tebliğ edemez ise gerekçesini yazdıktan sonra Mahkemesine iade edilmek üzere ilgili birime teslim eder.

 

Kapalı Tebligat (Tebliğ Edilmiş Örneği)

Resme tıklayarak kapalı tebligat örneğini inceleyebilirsiniz. Tebligatın iki kısımdan oluşur ve PTT memuru üst kısmı usulüne uygun tebliğ ettikği muhatabın adını soyadını, imzasını alır kendi imzasını attıktan sonra tarihi yazar ve tebligatı paralel eksende ikiye böler üst kısmını Mahkemesine gönderilmek üzere kendisi alır, alt kısım ise (cepli kısım) muhataba teslim edilir, alt kısımda Mahkeme tarafından size tebliğ edilmesi istenilen evrak, belge vb. bulunur.

 

Kapalı Tebligat (Bila Tebliğ)

Resme tıklayarak örnek açık tebligat örneğini inceleyebilirsiniz. PTT memuru tebligat evrakının üzerinde belirtilen adrese gider eğer, tebliğat evrakını tebliğ edemez ise gerekçesini yazdıktan sonra Mahkemesine iade edilmek üzere ilgili birime teslim eder.

 

Elektranik tebligat nasıldır, fiziki çıktısı nasıldır, Örnek elektronik tebligatElektronik Tebligat

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre bazı kişilere elektronik tebligat yapılması zorunlu kılınmıştır. (Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan kişiler için) bu kişilere zorunlu hallerin dışında e-tebligat yapılır. Elektronik tebligat yapılabilecek ikinci bir durum ise gerçek kişelerin ve tüzel kişiliklerin (elektronik tebligat yapılması zorunlu olmayanlar) talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi PTT’den temin edebilmektedirler. Kendi iradeleri ile temin ettikleri elektronik adrese kazai merci tarafında tebligat fiziki olarak gönderilmeyerek, elektronik olarak gönderilmektedir. Yandaki resmi tıklayarak resmi ayrıntılı olarak inceleyebileceğiniz gibi aşağıda Mahkemelere PTT tarafından gönderilen e-tebligat örnekleri verilmiştir.

Elektranik tebligat nasıldır, fiziki çıktısı nasıldır, Örnek elektronik tebligat
e-tebligat Örnek:1

 

 

 

 

Elektranik tebligat nasıldır, fiziki çıktısı nasıldır, Örnek elektronik tebligat
e-tebligat Örnek:2

 

 

 

 

35.  maddesi göre tebliğ
Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.
Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.
Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Daha önce yurt dışındaki adresine tebligat yapılmış.Türk vatandaşı, yurt dışı adresini değiştirir ve bunu tebliğ çıkaran mercie bildirmez, adres kayıt sisteminden de yerleşim yeri adresi tespit edilemezse, bu kişinin yurt dışında daha önce tebligat yapılan adresine Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunca 25/a maddesine göre gönderilen bildirimin adrese ulaştığının belgelendiği tarihten itibaren otuz gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
           Yukarıdaki resmi tıklayarak kazai merci tarafından henüz gönderilmemiş örnek bir tebligat evrakı verilmiştir.

 

 

35. maddeye göre Tebligat

Yukarıda kazai merci tarafından çıkartılmamış tebligat örneği verilmişti, yan taraftaki resmi tıklayarak 35. maddeye göre yapılan tebligat mazbatasının, mahkemeye dönem kısmı verilmiştir.

 

 

 

PTT’den tebligat sorgulama e-devlet aracılığıyla tebliat sorgulama

Tebligat nedir, kimler tarafından tebligat çıkartılabilir, tebligat örnekleri hususlarında bilgi almak için tıklayınız.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

 

Mutlaka Okumalısın

2018 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 03/11/2016 tarihli …

2 Yorumlar

  1. Merhaba adım Sema ben iş yerine avukatla ihtarname çekip yolladık sigorta primi az yatırması ve elden para vermesi üzere yazılı bir dilekçe yolladım fakat onlarda bana mazbata teslim diyerek PTT dilekçe yollamış ne yapmam gerek

  2. Sn. Sema Hanım, “mazbata teslim” ibaresi, genellikle PTT’nin sorgulama ekranında kullanılan bir ibare olmakla beraber, çıkartılan tebligatın PTT tarafından işlem gördükten sonra (Usulüne uygun tebliğ edilerek veya edilmeyerek tebligat mazbatasının) tebligat çıkartan merciiiye iade edildiğine dair ibaredir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir