Anasayfa / Genel / Şüpheli Nedir ?

Şüpheli Nedir ?

süpheli kimdir, şüpheli nedir, şüpheli

ŞÜPHELİ NEDİR ?

Savcılık aşamasında (Soruşturma aşamasında) kullanılan bir terimdir. Konusu suç olan olayda suçu işlediği veya işledikleri, düşünülen, zannedilen, kuşkulanılan kişi veya kişilere şüpheli denir.

 • Cumhuriyet Savcısının şüphelinin cezalandırılması talebiyle hazırladığı iddianameyi görevli ve yetkili Ceza Mahkemesine vermesi ve Mahkemenin de bu iddianameyi kabul etmesiyle  şüpheli sıfatı bitmiş olur. Artık bu aşamdan sonra soruşturma aşaması bitmiş ve kovuşturma aşaması başlamış olur. Kovuşturma aşamasında şüpheliye sanık olarak hitap edilir.
 • Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin suçu işlediği hususunda yeterli kadar şüphe oluşmaması halinde şüpheli hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı (Eski kullanımıyla Takipsizlik) kararı verir.

                    

Şüpheli hakkında Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. CMK 171/2
Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi veya bu karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır. CMK 172/3

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ (TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ)

Şüpheli  hakkında yürüten tahkikat sonucunda  suçun şüpheli tarafından işlendiğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilir (Takipsizlik Kararı),  Mahkeme tarafından karar taraflara tebliğe çıkar .

Suçtan zarar gören (müşteki,mağdur) , kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir. CMK 173/1

İtiraz edilmesi halinde Sulh ceza hâkimliği,

-Soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunabilir

-Kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar Cumhuriyet Savcılığı tarafından taraflara bildirilir.

Cumhuriyet savcısı,kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.
-Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.
-Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde
bu madde hükmü uygulanmaz.
-İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası  ancak yeni delil elde edilmedimesi halinde açılabilir.CMK 173

İDDİANAMENİN İADESİ İÇİN TIKLAYIN (CMK 170)

Eğer Mahkeme tarafından iddianame 15 gün içerisinde iade edilmez ise iddianame kabul edilmiş olur ve kovuşturma aşamasına geçilir. Kovuşturma aşamasına geçilmekle şüpheli  artık sanık sıfatına bürünmüş olur.

ŞÜPHELİNİN HAKLARI

 • Hakkındaki suçlamayı öğrenme,
  Müdafi seçme ve onun hukukî yardımından yararlanabilme,
 • Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmama (susma),
 • Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteme,
 • Kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırma,
 • Müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunmasını isteme,
 • Müdafi seçecek durumda değil ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilmesini isteme,
 • Yakınlarından istediğine yakalandığının derhâl bildirilmesini isteme,
 • Lehine olan diğer hususları ileri sürme,

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir