Anasayfa / Genel / SENDİKADAN İSTİFA VE ÜYELİĞİNİN SON BULMASI

SENDİKADAN İSTİFA VE ÜYELİĞİNİN SON BULMASI

  • ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Kamu görevlileri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince üyesi oldukları sendikalardan üyelikleri aşağıdaki şekilde son bulmaktadır.

İSTİFA

Sendikaya üye her memur üyelikten serbestçe çekilebilir.Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

ÇIKARMA

 Üyenin, sendikadan çıkarılma kararı sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

DİĞER

Farklı bir hizmet koluna giren kurumlara atananlar, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların, emekliye ayrılanların üyelikleri , sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. Ancak  farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların ise üyelikleri, varsa önceki sendika şubesi ve önceki sendika organlarındaki görevleri sona erer, ancak varsa konfederasyon organlarındaki görevleri devam eder. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Dilekçe Örneği

Yandaki resme taklayarak istifa dilekçesi örneğini PDF formatında inceleyebilirsiniz. Dilekçe örneğinin bilgisayarınıza indirip değişiklikler yapmak istiyorsanız indirme sayfamıza yönlendirilmek için lütfen resmi tıklayınız.

 

İndirme Sayfasına yönlendirilmek için

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir