İdari Para Cezalarına İtiraz Dilekçe Örnekleri ve Dilekçe İndirme

DİLEKÇE DOLABI İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilmektedir. İtiraz bakımından yetkili sulh ceza hakimliği idari yaptırımı uygulayan mercinin bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliğidir. İtiraz dilekçesi cezanın muhatabı olan kişi veya avukatı tarafından verilebilir. Aşağıda İdari Para Cezalarına itiraz dilekçeleri verilmiştir. Dilekçeleri PDF formatında …

Devamını Oku »

Zabıt Katibi Kimdir ? (Nasıl zabıt katibi olurum, görevde yükselme vs.)

  Zabıt Katibi Kimdir? Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatlarında genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla belli kriterlere (Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Klavye Sınavı) göre seçilmiş, memur veya sözleşmeli personel statüsünde görevlendirilen yardımcı yargı personeline denir. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatlarında, …

Devamını Oku »

On Parmak Klavye Hız Testi ve Eğitim Videoları (Zabıt katipliği için)

                    ♦Aşağıda sizler için klavye hız testi yapabileceğiniz beş farklı web sitesinin linklerini paylaştık. Kendinize göre en uygun olanı seçerek kendinizi deneyebilirsiniz. Hızlı yazmada başarının sırrının düzenli çalışmadan geçtiğini özellikle belirtiyoruz.           ♦Eğer 10 parmak (f) klave öğrenmek istiyor ve öğrenirken Halk Eğitim Kursları, veya Özel Kurslardan yardım almak …

Devamını Oku »

Disiplin Cezası Silinme Dilekçesi Örneği

DİLEKÇE DOLABI Dilekçe dolabımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-B-C-D maddelerinde yazılı disiplin cezası alan Memurların özlük dosyalarında olan kaydın silinmesi için dilekçe örneklerini paylaşıyoruz. Dilekçe örneklerini Bilgisayarınıza indirerek gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Her disiplin cezasının alt bentleri özellikle ayrı ayrı dilekçeler ile örneklendirilmiştir. Dilekçeyi Bilgisayarınıza indirdekten sonra kendinizle özdeşmeyen yerleri …

Devamını Oku »

İdari Para Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

İdari para cezasına itiraz konusu Kabahatler Kanununda düzenlenmektedir. Hangi kanun veya yönetmelikten olursa olsun her türlü idari para cezasına karşı itiraz hemen hemen aynıdır. İdari para cezasına örnekler nelerdir? Trafik cezası, bakaya askerlik cezası, kumar oynama cezası, çevre kirliliği cezası, sigara içme cezası idari para cezalarına örnektir. İdari para cezası …

Devamını Oku »

Dernek Nedir ?

DERNEK NEDİR ? Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Hukuka veya ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. *Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek …

Devamını Oku »

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (H.A.G.B.) Nedir ?

HÜKMÜN AÇIKLANMASI ? Yapılan yargılama neticesinde, hazır bulunan sanığa hüküm fıkarası okunarak gerekçesi ana cizgileriyle anlatıldıktan sonra başvurabileceği kanun yolları, başvuracağı merci ve süresi bildirilmek suretiyle hüküm açıklanır. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR ? Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis …

Devamını Oku »

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ( H.A.G.B.) Dilekçe Örneği

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ( H.A.G.B.) Dilekçe Örneğini indirip kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin karara itiraz dilekçesi incelemeniz için yandaki resmi tıklayabilirsiniz. Dilekçeyi indirmek için aşağıdaki butonu tıklayınız. Not:Hangi suçtan H.A.G.B. aldıysanız itiraz dilekçenizde suç bölümüne o suçu yazmanız gerekmektedir.   Ağır Ceza …

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

YENİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Bireysel başvuru nedir? Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur. Bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesine doğrudan müracaatla ya …

Devamını Oku »

İSTİFA DİLEKÇELERİ

DİLEKÇE DOLABI MEMUR SENDİKASINDAN Sendikaya üye her memur üyelikten serbestçe çekilebilir.Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş …

Devamını Oku »