2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi (Ceza Muhakemesi)

2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi,

2019 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Amaç Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar. Dayanak  Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza …

Devamını Oku »

2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yeni Avukatlık ücret tarifesi

2 Ocak 2019 Çarşamba günü Resmi Gazetede yayınlanan 2019 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini Hukukiterimler.com ekibi olarak PDF formatına çevirdik. Aşağıdaki butona tıklayarak 2019 avukatlık ücret tarifesini indirebilirsiniz.  

Devamını Oku »

Yargıtay’ın İlk Derece Mahkeme Sıfatıyla Baktığı Davalar

Yargıtay'in ilk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Baktığı Davalar Nelerdir? Yargıtay İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Davalara Bakabilir mi?

Yüksek Mahkeme olan Yargıtay İlk ve Son Derece Mahkemesi sıfatıyla baktığı davalar aşağıda sıralanmıştır. 1. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davlara ilk ve …

Devamını Oku »

Kazai Merci Nedir ? (Karar Merci)

Kazai Merci, Kazai Merci Nedir, Kazai Merci

Kazai Merci Nedir ? Eski Türkçede yargılama yapılma; karar verilme anlamına gelen gelen Kaza kökünden türemiştir. Karar verilmeyle, yargılama yapılmayla ilgili, yani yargısal, kararsal anlamına gelen “Kazai” kelimesi ile başvurulan mevki, makam, organ veya yetkili makam anlamına gelen merci kelimeleri birleşerek Yargısal Makam, Karar organı anlamınada kullanılan “Kazai Merci” kelimesi …

Devamını Oku »

Mahkemelerin Derecelerine Göre Sınıflandırılması

Yargı sistemimizde Mahkemeleri çeşitli şekillerde sınıflandırdığımız gibi, Mahkemeleri derecelerine göre sınıflandırmamız mümkündür. Genellikle Adliyelere iş başvurusu için olsun farklı bir amaç ile olsun gittiğimizde karşımıza Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi veya İdari Yargı İlk Derece Mahkemesi gibi bir sınıflandırmanın olduğunu görürsünüz. Peki İlk Derece Mahkeme var ise; İkinci Derece Mahkemede …

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesine Üye Seçilme Şartları ve Üye Seçimi

Anayasa Mahkemesine Üye Seçilme Şartaları

Anayasa Mahkemesi bir başkan olmak üzere toplam 15 üyeden oluşur. Anayasa Mahkeme üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan niteliklerden birine sahip olmak gerekir. A) Yargıtay, Danıştay veya Sayıştayda başkan ya da üye olmak B) Mahkemede asgarî beş yıldır raportör olarak görev yapıyor olmak. C) Kırkbeş yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş olması …

Devamını Oku »

Yüce Divanda Kimler Yargılanır?

Anayasa Mahkemesine, Anayasa’nın 148. maddesinin 3. Maddesi uyarınca bazı kişileri Yüce Divan sıfatını ile yargılamayetkisi vermiştir. Bu yetki uyarınca  Anayasa Mahkemesi gerektiğinde Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yüce Divan sıfatıyla toplanır. Yüce Divanda Savcılık Görevini Kim Yapar ? Yüce Divan’da savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapar. Yargıtay Bassavcisinin olmadığı durumlarda ise bu …

Devamını Oku »

DERNEKTEN İSTİFA DİLEKÇESİ

DERNEKTEN İSTİFA DİLEKÇESİ 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 65, 66 ve 66 maddelerinde açıklandığı üzere Derneklerde Üyeliğin son bulması  Sona erme, Çıkma, Çıkarılma olmak üzere 3 şekilde gerçekleşir. Dernekte dahil olmak üzer herhangi bir irade dernek üyeliğinde kalınmasını zorlayamaz. Eğer dernek üyeliğinden çıkmak istiyorsanız aşağıda dilekçe örnekleri paylaşıyoruz. İlk örneğimizde …

Devamını Oku »

Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir? (İdari Yargı)

  Keşiflere katılmak, Ara kararların gereğini yerine getirmek, takibi ve cevabı gelmeyenlerin tekidine ilişkin işlemleri yapmak, Karar ve tutanakları başkan veya üyenin bildirdiği şekilde yazarak imzasız bıraktırmamak, Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek, Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak, Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya …

Devamını Oku »

Boşanma Davası İçin Nereye Müracaat Etmeliyim ?

Boşanma davalarına bakmaya görevli Mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Eğer eşiniz ile boşanmaya karar verdiyseniz. Bir avukattan hukuki yardım alarak veya hazırlayacağınız bir dilekçe İle Aile Mahkemesine müracaat edebilirsiniz. Peki bulunduğunuz yerde Aile Mahkemesi yok ise ? bu durumda bulunduğunuz yer Asliye Hukuk Mahkemesi açacağınız boşanma davasına Aile Sıfatıyla bakacaktır.  (Adliyelerde birçok …

Devamını Oku »