2017 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

Her yıl, Harçlar Kanunu genel tebliği uyarınca harçlar güncellenmektedir. Adliyeler ve kimi kurumlarda dosya veya temyiz tarihi itibariyle harç  tahsilinde olsun diğer işlemlerde olsun, işlem tarihini baz almaktadırlar. Bu nedenle 2017 yılında İdari Yargılamada kullanılan harç  ve posta masraflarını PDF formatında paylaşıyoruz. İstediğiniz takdirde sitemizden temin edebileceğiniz gibi rahatlıkla da …

Devamını Oku »

2018 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

Her yıl, Harçlar Kanunu genel tebliği uyarınca harçlar güncellenmektedir. Adliyeler ve kimi kurumlarda dosya veya temyiz tarihi itibariyle harç  tahsilinde olsun diğer işlemlerde olsun, işlem tarihini baz almaktadırlar. Bu nedenle 2018 yılında İdari Yargılamada kullanılan harç  ve posta masraflarını PDF formatında paylaşıyoruz. İstediğiniz takdirde sitemizden temin edebileceğiniz gibi rahatlıkla da …

Devamını Oku »

Adli yardım nedir? Adli yardımdan kimler yararlanabilir?

Adli yardım; adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak mali gücü yetersiz olan vatandaşların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz olan kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir. Adli Yardımdan Kimler Yararlanabilir? Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya …

Devamını Oku »

Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Kişi ve Kurumlar Hangileridir ?

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURUMLAR Gelişen teknoloji ile elektronik tebligattın günlük hayatımızdaki yeri ve önemi daha da artmıştır. Artık birçoğumuz evraklarımızın ve bildirimlerimizin tarafımıza fiziki olarak gönderilmesini zaman ve kağıt israfı olarak görmekteyiz. Kazai Mercilerde tebligini istediği husus ve evrakları elektronik tebligat kullanarak  yapmaları zaman tasarrufu sağlayarak …

Devamını Oku »

Uzlaştırmacılık Eğitimi İçin Önkayıt ve Kesin Kayıt Yapan Üniversiteler Hangileri ?

UZLAŞTIRMACI 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254 maddeleri  ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Yönetmeliği gereğince uzlaştırmacılı olarak görevlendirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce eğitim almaları ve görev yaptıkları sürece eğitime tabi tutularlar. Uzlaştırmacılık Yönetmeliğinin 51 maddesi gereğince  Uzlaştırmacı eğitimini Bakanlıktan izin almak kaydıyla üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye …

Devamını Oku »

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibine İlişkin Kanun

İlamsız takipte son dönem, ilamsız takibi avukatlar açabilecekler, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar

YENİ DÖNEM Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avuaktla takip edilen para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılabilecek ve haciz aşamasına kadar yürütülebilecektir. 7155 Sayılı …

Devamını Oku »

Müdafii Nedir?

Müdafii Nedir ? Ceza Yargılamasında; soruşturma aşamasında şüphelinin kovuşturma aşamasında sanığın savunmasını yapan Hukuk eğitimi almış ve baroya kayıtlı avukat anlamına gelir. (CMK 2/c) CMK hükümleri uyarınca Mahkemelerde müdafiilik İhtiyari Müdafiilik ve Zorunlu Müdafilik olmak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Zorunlu müdafii atandıktan sonra Şüpheli veya sanık kendine müdafii tayin eder …

Devamını Oku »

Fiili Livata Nedir?

Son yıllarda yaşanan cinsel saldırıların ardından adli tıp raporlarında sıkça kullanılan Fiili Livata insanlarımızın anlamına bilmediği bir terimdir. Terimin kullanım zorluğu ve akla hemen gelmemesi nedeniyle halk arasında filipota ya da filifota diye adlandırılır.   FİİLİ LİVATA NEDİR? Tecavüzcü sapkın kişinin erkek ya da kadın mağdura anüs yolu ile gerçekleştirdiği …

Devamını Oku »

2019 CMK uyarınca Avukat ve Müdafii ücret tarifesi nedir ?

2019 yılı 5271 Sayılı CMK gereğince Avukat ve Müdafiilere ödenecek ücret tarifesi

2018 yılını bitirmememiz ile 2019 yılında 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) gereğince 2019 yılında görevlendirilen müdafii ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin güncellenen tarife 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Faydası olacağını düşünerek 2019 yılına ait tarifeyi PDF formatında sizler için hazırladık.

Devamını Oku »

Şüpheli Nedir ?

süpheli kimdir, şüpheli nedir, şüpheli

ŞÜPHELİ NEDİR ? Savcılık aşamasında (Soruşturma aşamasında) kullanılan bir terimdir. Konusu suç olan olayda suçu işlediği veya işledikleri, düşünülen, zannedilen, kuşkulanılan kişi veya kişilere şüpheli denir. Cumhuriyet Savcısının şüphelinin cezalandırılması talebiyle hazırladığı iddianameyi görevli ve yetkili Ceza Mahkemesine vermesi ve Mahkemenin de bu iddianameyi kabul etmesiyle  şüpheli sıfatı bitmiş olur. Artık …

Devamını Oku »