Boşanma Davası İçin Nereye Müracaat Etmeliyim ?

Boşanma davalarına bakmaya görevli Mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Eğer eşiniz ile boşanmaya karar verdiyseniz. Bir avukattan hukuki yardım alarak veya hazırlayacağınız bir dilekçe İle Aile Mahkemesine müracaat edebilirsiniz. Peki bulunduğunuz yerde Aile Mahkemesi yok ise ? bu durumda bulunduğunuz yer Asliye Hukuk Mahkemesi açacağınız boşanma davasına Aile Sıfatıyla bakacaktır.  (Adliyelerde birçok …

Devamını Oku »

Mahkeme Mazeret Dilekçesi

Mahkeme Mazeret Dilekçesi Nasıl Verilir ?        Mazaret dilekçesi ceza veya hukuk mahkemelerinde taraf sıfatında olan veya vekilleri, müdafiileri yada Mahkemenin dinlenilmesine karar verilen kişilerin Mahkemece tespit edilen belirli gün ve saatte belirlenen yerde  (duruşma salonu, keşif mahali  vb.)  bulunamayacaklarına ilişkin geçerli mazeretlerini içerir dilekçedir.        Usül olarak mazeret dilekçesi …

Devamını Oku »

Danıştay’ın İlk Derece Mahkeme Sıfatıyla Bakacağı Davalar

Danıştay İlk Derece Mahkemesi gibi davalara bakar mı, Danıştay'ın ilk Dereceli Mahkeme olarak baktığı davalar

          Yüksek Dereceli Mahkeme olan Danıştay, bazı davalara ilk derece mahkeme sıfatıyla  bakmaktadır. Danıştay Kanununun 24. maddesinde belirtilen bu dava türlerine Yüksek Dereceli Mahkeme olmasına rağmen  İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla karar verir.           Danıştay’ın ilk derece Mahkemesi sıfatıyla görülecek davalar listesi aşağıdadır. Cumhurbaşkanı kararlarına, Cumhurbaşkanınca çıkarılan …

Devamını Oku »

En Son Yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Elektronik tebligat yavaş yavaş hayatımıza hakim olmaya başlamaktadır. İlk başlarda Şirketler ve avukatlar tarafından kullanılmaya başlanan elektronik tebligat kullanımı her geçen gün artmaktadır. Fiziki tebligat evraklarında karşılaşılan hak mahrumiyetleri elektronik tebligat ile  en aza ineceği öngörülmektedir. Faydası olabileceğini düşünerek, Hayatımızda büyük yer kaplayacak olan 06/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik …

Devamını Oku »

Sosyal Güvenlik Kurumları Nelerdir?

  (IV) SAYILI CETVEL 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardım Sandığı Başkanlığı

Devamını Oku »

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Nelerdir?

(III) SAYILI CETVEL 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir. 1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  2- Telekomünikasyon Kurumu  3- Sermaye Piyasası Kurulu  4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  5- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu  6- Kamu İhale Kurumu  7- Rekabet Kurumu  8- Şeker Kurumu …

Devamını Oku »

Özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri nelerdir?

(II) SAYILI CETVEL 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir.  1- Yükseköğretim Kurulu  2- Üniversiteler  3- Yüksek Teknoloji Enstitüleri  4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  5- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı  6- Atatürk Araştırma Merkezi  7- Atatürk Kültür Merkezi  8- Türk …

Devamını Oku »

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri nelerdir?

(I) SAYILI CETVEL 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir. 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi 2- Cumhurbaşkanlığı 3- Başbakanlık 4- Anayasa Mahkemesi 5- Yargıtay 6- Danıştay 7- Sayıştay 8- Uyuşmazlık Mahkemesi 9- Yüksek Seçim Kurulu 10- Adalet Bakanlığı 11- Millî Savunma Bakanlığı 12- İçişleri …

Devamını Oku »

Tebligat Nedir?

tebligat ne demek, tebligat anlamı

Kişilerin, hak ve hürriyetlerini tam ve eksiksiz kullanmalarının başında bilgi alma ve öğrenme hakkını kullanmaları gelir. Kişiler ve Kurumlar kendilerini isnat edilen eylemlerden ve işlemlerden  haberdar olma hakkına sahiptirler. İsnat edilen eylemleri öğrenmeden kendilerini savunamayacakları gibi kendileriyle ilgili kararlara  itirazda edemeyecekler, kanuni yollara başvuramayacaklardır. Ayrıca sağlıksız bilgilendirme gerçeklere ulaşmanın önünde …

Devamını Oku »