2019 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Nedir ?

2019 Arabuluculuk Ücret Tarifesi Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, uygulanacak tarife Ücret tarifesidir.  Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri …

Devamını Oku »

2020 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

2020 yılına girmemiz nedeniyle İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinine yatırılması gerekli harç ve masraflarda güncellenmiştir. Aşağıdaki listede yıl bazlı olarak idari yargının kullandığı harçlar ile posta masraflarını içerir listeler paylaşılmıştır.  Yeni yılın gelmesi ile birlikte e  ne kadar harç yatıracağız ?,  Ne kadar gider avansı yatıracağız ? …

Devamını Oku »

2016 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

  Her yıl, Harçlar Kanunu genel tebliği uyarınca harçlar güncellenmektedir. Adliyeler ve kimi kurumlarda dosya veya temyiz tarihi itibariyle harç  tahsilinde olsun diğer işlemlerde olsun, işlem tarihini baz almaktadırlar. Bu nedenle 2016 yılında İdari Yargılamada kullanılan harç  ve posta masraflarını PDF formatında paylaşıyoruz. İstediğiniz takdirde sitemizden temin edebileceğiniz gibi rahatlıkla …

Devamını Oku »

2017 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

Her yıl, Harçlar Kanunu genel tebliği uyarınca harçlar güncellenmektedir. Adliyeler ve kimi kurumlarda dosya veya temyiz tarihi itibariyle harç  tahsilinde olsun diğer işlemlerde olsun, işlem tarihini baz almaktadırlar. Bu nedenle 2017 yılında İdari Yargılamada kullanılan harç  ve posta masraflarını PDF formatında paylaşıyoruz. İstediğiniz takdirde sitemizden temin edebileceğiniz gibi rahatlıkla da …

Devamını Oku »

2018 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

Her yıl, Harçlar Kanunu genel tebliği uyarınca harçlar güncellenmektedir. Adliyeler ve kimi kurumlarda dosya veya temyiz tarihi itibariyle harç  tahsilinde olsun diğer işlemlerde olsun, işlem tarihini baz almaktadırlar. Bu nedenle 2018 yılında İdari Yargılamada kullanılan harç  ve posta masraflarını PDF formatında paylaşıyoruz. İstediğiniz takdirde sitemizden temin edebileceğiniz gibi rahatlıkla da …

Devamını Oku »

Adli yardım nedir? Adli yardımdan kimler yararlanabilir?

Adli yardım; adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak mali gücü yetersiz olan vatandaşların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz olan kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir. Adli Yardımdan Kimler Yararlanabilir? Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya …

Devamını Oku »

Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Kişi ve Kurumlar Hangileridir ?

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURUMLAR Gelişen teknoloji ile elektronik tebligattın günlük hayatımızdaki yeri ve önemi daha da artmıştır. Artık birçoğumuz evraklarımızın ve bildirimlerimizin tarafımıza fiziki olarak gönderilmesini zaman ve kağıt israfı olarak görmekteyiz. Kazai Mercilerde tebligini istediği husus ve evrakları elektronik tebligat kullanarak  yapmaları zaman tasarrufu sağlayarak …

Devamını Oku »

Uzlaştırmacılık Eğitimi İçin Önkayıt ve Kesin Kayıt Yapan Üniversiteler Hangileri ?

UZLAŞTIRMACI 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254 maddeleri  ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Yönetmeliği gereğince uzlaştırmacılı olarak görevlendirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce eğitim almaları ve görev yaptıkları sürece eğitime tabi tutularlar. Uzlaştırmacılık Yönetmeliğinin 51 maddesi gereğince  Uzlaştırmacı eğitimini Bakanlıktan izin almak kaydıyla üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye …

Devamını Oku »

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibine İlişkin Kanun

İlamsız takipte son dönem, ilamsız takibi avukatlar açabilecekler, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar

YENİ DÖNEM Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avuaktla takip edilen para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılabilecek ve haciz aşamasına kadar yürütülebilecektir. 7155 Sayılı …

Devamını Oku »