Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Nelerdir?

(III) SAYILI CETVEL 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir. 1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  2- Telekomünikasyon Kurumu  3- Sermaye Piyasası Kurulu  4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  5- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu  6- Kamu İhale Kurumu  7- Rekabet Kurumu  8- Şeker Kurumu …

Devamını Oku »

Özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri nelerdir?

(II) SAYILI CETVEL 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir.  1- Yükseköğretim Kurulu  2- Üniversiteler  3- Yüksek Teknoloji Enstitüleri  4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi  5- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı  6- Atatürk Araştırma Merkezi  7- Atatürk Kültür Merkezi  8- Türk …

Devamını Oku »

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri nelerdir?

(I) SAYILI CETVEL 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir. 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi 2- Cumhurbaşkanlığı 3- Başbakanlık 4- Anayasa Mahkemesi 5- Yargıtay 6- Danıştay 7- Sayıştay 8- Uyuşmazlık Mahkemesi 9- Yüksek Seçim Kurulu 10- Adalet Bakanlığı 11- Millî Savunma Bakanlığı 12- İçişleri …

Devamını Oku »

Tebligat Nedir?

tebligat ne demek, tebligat anlamı

Kişilerin, hak ve hürriyetlerini tam ve eksiksiz kullanmalarının başında bilgi alma ve öğrenme hakkını kullanmaları gelir. Kişiler ve Kurumlar kendilerini isnat edilen eylemlerden ve işlemlerden  haberdar olma hakkına sahiptirler. İsnat edilen eylemleri öğrenmeden kendilerini savunamayacakları gibi kendileriyle ilgili kararlara  itirazda edemeyecekler, kanuni yollara başvuramayacaklardır. Ayrıca sağlıksız bilgilendirme gerçeklere ulaşmanın önünde …

Devamını Oku »