2019 YILI HARÇLARI NELERDİR ? (HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ)

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 2019 yılı itibariyle yeniden değerleme oranında hesaplanarak 31/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınanmıştır.  30642 Sayılı Genel Tebliği  ve tüm  Yargı Harçlarına da ulaşabileceğiniz 1-2-3-4-5-6-7-8-9 sayılı tarifeler  aşağıdan ulaşabilirsiniz.    

Devamını Oku »

2019 CMK GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİİ VE VEKİLLER İÇİN ÜCRET TARİFESİ NEDİR ?

2019 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE MÜDAFİİ VE AVUKAT ÜCRET TARİFESİ 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. Soruşturma evresinde takip edilen işler için                                 346 TL, Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler …

Devamını Oku »

2019 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Nedir ?

2019 Arabuluculuk Ücret Tarifesi Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, uygulanacak tarife Ücret tarifesidir.  Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri …

Devamını Oku »

2020 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

2020 yılına girmemiz nedeniyle İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinine yatırılması gerekli harç ve masraflarda güncellenmiştir. Aşağıdaki listede yıl bazlı olarak idari yargının kullandığı harçlar ile posta masraflarını içerir listeler paylaşılmıştır.  Yeni yılın gelmesi ile birlikte e  ne kadar harç yatıracağız ?,  Ne kadar gider avansı yatıracağız ? …

Devamını Oku »

2016 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

  Her yıl, Harçlar Kanunu genel tebliği uyarınca harçlar güncellenmektedir. Adliyeler ve kimi kurumlarda dosya veya temyiz tarihi itibariyle harç  tahsilinde olsun diğer işlemlerde olsun, işlem tarihini baz almaktadırlar. Bu nedenle 2016 yılında İdari Yargılamada kullanılan harç  ve posta masraflarını PDF formatında paylaşıyoruz. İstediğiniz takdirde sitemizden temin edebileceğiniz gibi rahatlıkla …

Devamını Oku »

2017 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

Her yıl, Harçlar Kanunu genel tebliği uyarınca harçlar güncellenmektedir. Adliyeler ve kimi kurumlarda dosya veya temyiz tarihi itibariyle harç  tahsilinde olsun diğer işlemlerde olsun, işlem tarihini baz almaktadırlar. Bu nedenle 2017 yılında İdari Yargılamada kullanılan harç  ve posta masraflarını PDF formatında paylaşıyoruz. İstediğiniz takdirde sitemizden temin edebileceğiniz gibi rahatlıkla da …

Devamını Oku »

2018 Yılı İdari Yargı Harçları ve Posta Masrafları

Her yıl, Harçlar Kanunu genel tebliği uyarınca harçlar güncellenmektedir. Adliyeler ve kimi kurumlarda dosya veya temyiz tarihi itibariyle harç  tahsilinde olsun diğer işlemlerde olsun, işlem tarihini baz almaktadırlar. Bu nedenle 2018 yılında İdari Yargılamada kullanılan harç  ve posta masraflarını PDF formatında paylaşıyoruz. İstediğiniz takdirde sitemizden temin edebileceğiniz gibi rahatlıkla da …

Devamını Oku »

Adli yardım nedir? Adli yardımdan kimler yararlanabilir?

Adli yardım; adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak mali gücü yetersiz olan vatandaşların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz olan kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir. Adli Yardımdan Kimler Yararlanabilir? Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya …

Devamını Oku »

Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Kişi ve Kurumlar Hangileridir ?

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURUMLAR Gelişen teknoloji ile elektronik tebligattın günlük hayatımızdaki yeri ve önemi daha da artmıştır. Artık birçoğumuz evraklarımızın ve bildirimlerimizin tarafımıza fiziki olarak gönderilmesini zaman ve kağıt israfı olarak görmekteyiz. Kazai Mercilerde tebligini istediği husus ve evrakları elektronik tebligat kullanarak  yapmaları zaman tasarrufu sağlayarak …

Devamını Oku »