Mahkemelerin Derecelerine Göre Sınıflandırılması

Yargı sistemimizde Mahkemeleri çeşitli şekillerde sınıflandırdığımız gibi, Mahkemeleri derecelerine göre sınıflandırmamız mümkündür. Genellikle Adliyelere iş başvurusu için olsun farklı bir amaç ile olsun gittiğimizde karşımıza Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi veya İdari Yargı İlk Derece Mahkemesi gibi bir sınıflandırmanın olduğunu görürsünüz. Peki İlk Derece Mahkeme var ise; İkinci Derece Mahkemede …

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesine Üye Seçilme Şartları ve Üye Seçimi

Anayasa Mahkemesine Üye Seçilme Şartaları

Anayasa Mahkemesi bir başkan olmak üzere toplam 15 üyeden oluşur. Anayasa Mahkeme üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan niteliklerden birine sahip olmak gerekir. A) Yargıtay, Danıştay veya Sayıştayda başkan ya da üye olmak B) Mahkemede asgarî beş yıldır raportör olarak görev yapıyor olmak. C) Kırkbeş yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş olması …

Devamını Oku »

Yüce Divanda Kimler Yargılanır?

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan …

Devamını Oku »

DERNEKTEN İSTİFA DİLEKÇESİ

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 65, 66 ve 66 maddelerinde açıklandığı üzere Derneklerde Üyeliğin son bulması  Sona erme, Çıkma, Çıkarılma olmak üzere 3 şekilde gerçekleşir. Dernekte dahil olmak üzer herhangi bir irade dernek üyeliğinde kalınmasını zorlayamaz. Eğer dernek üyeliğinden çıkmak istiyorsanız aşağıda dilekçe örnekleri paylaşıyoruz. İlk örneğimizde PDF formatında dilekçeyi …

Devamını Oku »

Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir? (İdari Yargı)

  Keşiflere katılmak, Ara kararların gereğini yerine getirmek, takibi ve cevabı gelmeyenlerin tekidine ilişkin işlemleri yapmak, Karar ve tutanakları başkan veya üyenin bildirdiği şekilde yazarak imzasız bıraktırmamak, Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek, Tamamlanıp kesinleşen dosyaları arşive kaldırtmak, Tarafların dosyaları incelemesine nezaret etmek ve dosya …

Devamını Oku »

Boşanma Davası İçin Nereye Müracaat Etmeliyim ?

Boşanma davalarına bakmaya görevli Mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Eğer eşiniz ile boşanmaya karar verdiyseniz. Bir avukattan hukuki yardım alarak veya hazırlayacağınız bir dilekçe İle Aile Mahkemesine müracaat edebilirsiniz. Peki bulunduğunuz yerde Aile Mahkemesi yok ise ? bu durumda bulunduğunuz yer Asliye Hukuk Mahkemesi açacağınız boşanma davasına Aile Sıfatıyla bakacaktır.  (Adliyelerde birçok …

Devamını Oku »

Mahkeme Mazeret Dilekçesi

Mahkeme Mazeret Dilekçesi Nasıl Verilir ?        Mazaret dilekçesi ceza veya hukuk mahkemelerinde taraf sıfatında olan veya vekilleri, müdafiileri yada Mahkemenin dinlenilmesine karar verilen kişilerin Mahkemece tespit edilen belirli gün ve saatte belirlenen yerde  (duruşma salonu, keşif mahali  vb.)  bulunamayacaklarına ilişkin geçerli mazeretlerini içerir dilekçedir.        Usül olarak mazeret dilekçesi …

Devamını Oku »

Danıştay’ın İlk Derece Mahkeme Sıfatıyla Bakacağı Davalar

Danıştay İlk Derece Mahkemesi gibi davalara bakar mı, Danıştay'ın ilk Dereceli Mahkeme olarak baktığı davalar

          Yüksek Dereceli Mahkeme olan Danıştay, bazı davalara ilk derece mahkeme sıfatıyla  bakmaktadır. Danıştay Kanununun 24. maddesinde belirtilen bu dava türlerine Yüksek Dereceli Mahkeme olmasına rağmen  İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla karar verir.           Danıştay’ın ilk derece Mahkemesi sıfatıyla görülecek davalar listesi aşağıdadır. Cumhurbaşkanı kararlarına, Cumhurbaşkanınca çıkarılan …

Devamını Oku »

En Son Yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Elektronik tebligat yavaş yavaş hayatımıza hakim olmaya başlamaktadır. İlk başlarda Şirketler ve avukatlar tarafından kullanılmaya başlanan elektronik tebligat kullanımı her geçen gün artmaktadır. Fiziki tebligat evraklarında karşılaşılan hak mahrumiyetleri elektronik tebligat ile  en aza ineceği öngörülmektedir. Faydası olabileceğini düşünerek, Hayatımızda büyük yer kaplayacak olan 06/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik …

Devamını Oku »

Sosyal Güvenlik Kurumları Nelerdir?

  (IV) SAYILI CETVEL 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardım Sandığı Başkanlığı

Devamını Oku »