Veraset Belgesi Nedir ? Mirasçılık Belgesi Nedir ?

veraset belgesi nedir, mirasçılık belgesi nedir, veraset belgesini nerden alabilirim, veraset belgesi veren kurumlar

VERASET Miras bırakan ile yani Muris ile miras bırakılanlar yani varisler arasındaki mirasın itikal ilişkisine veraset denir. VERASET BELGESİ NEDİR Mirasçılardan birinin  başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenen  kişilere, sulh mahkemesince veya noterlikçe verilen mirasçılık sıfatlarını gösteren  belgeye veraset ilamı veya mirasçılık belgesi denir. NASIL HESAPLANIR Kısaca anlatmak gerekirse  Murisin …

Devamını Oku »

ÜNİVERSİTEDE DERSLERDEN VE SINAVDAN MUHAFİYET DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ÜNİVERSİTEDE DERSLERDEN MUHAFİYET DİLEKÇE ÖRNEKLERİ Lisans veya önlisans eğitimi alan öğrenciler için hazırlamış oldumuz dilekçe örnekleri verilmiştir. Dilekçeleri incelemek için lütfen resimlere tıklayınız. Eğer Bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız butonları kullanınız.  Dilekçeler kurgusal olarak hazırlanmış olup, örnek teşkil etmektedir. Dilekçeyi bilgisayarınıza indirdikten sonra kendinize özgü düzenlemeleri yaparak kullanabilirsiniz.

Devamını Oku »

YATAY GEÇİŞ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

YATAY GEÇİŞ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ Lisans veya önlisans eğitimi alan öğrenciler için hazırlamış oldumuz dilekçe örnekleri verilmiştir. Dilekçeleri incelemek için lütfen resimlere tıklayınız. Eğer Bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız butonları kullanınız.  Dilekçeler kurgusal olarak hazırlanmış olup, örnek teşkil etmektedir. Dilekçeyi bilgisayarınıza indirdikten sonra kendinize özgü düzenlemeleri yaparak kullanabilirsiniz.      

Devamını Oku »

ÜNİVERSİTELERDE KAYIT DONDURMA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

KAYIT DONDURMA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ Lisans veya önlisans eğitimi alan öğrenciler için hazırlamış oldumuz dilekçe örnekleri verilmiştir. Dilekçeleri incelemek için lütfen resimlere tıklayınız. Eğer Bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız butonları kullanınız.  Dilekçeler kurgusal olarak hazırlanmış olup, örnek teşkil etmektedir. Dilekçeyi bilgisayarınıza indirdikten sonra kendinize özgü düzenlemeleri yaparak kullanabilirsiniz.        

Devamını Oku »

RAPORUN DEVAMSIZLIKTAN SAYILMAMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

RAPOR GÜNLERİNİ DEVAMSIZLIKTAN SAYILMAMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ Lisans veya önlisans eğitimi alan öğrenciler için hazırlamış oldumuz dilekçe örnekleri verilmiştir. Dilekçeleri incelemek için lütfen resimlere tıklayınız. Eğer Bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız butonları kullanınız.  Dilekçeler kurgusal olarak hazırlanmış olup, örnek teşkil etmektedir. Dilekçeyi bilgisayarınıza indirdikten sonra kendinize özgü düzenlemeleri yaparak kullanabilirsiniz.  

Devamını Oku »

Disiplin Soruşturması Savunma Dilekçesi

yönlendir

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 130. maddesi gereğince Savunma hakkı: Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiğisüre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi: …

Devamını Oku »

Uzlaştırmacı Disiplin Soruşturması

Hazırlık aşamasındadır. Daire Başkanlığı uzlaştırmacılar hakkında ayrıca şahsî sicil dosyası tutar. Bu dosyaya uzlaştırmacının kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği yabancı dil, mesleki eserleri ve yazıları, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları gibi hususlara ilişkin belgeler ile diğer belgeler konulur.

Devamını Oku »

2020 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları  Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi esas …

Devamını Oku »

2019 BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları  Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi esas …

Devamını Oku »

2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

ÜCRET TARİFESİ 05 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacılık Yönetmeliği ile  uzlaştırmaya ilişkin usul ve esaslar ile uzlaştırma büroları ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlenmiştir. Yönetmelikten sonra yeni uzlaştırmacılar ayrıca eğitim ve sınavlara tabi tutularak başarılı olanlar sicile kayıt edilmişler böylelikle …

Devamını Oku »