Anasayfa / Soru - Cevap / Özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri nelerdir?

Özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri nelerdir?

(II) SAYILI CETVEL

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir.

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.

 •  1- Yükseköğretim Kurulu
   2- Üniversiteler
   3- Yüksek Teknoloji Enstitüleri
   4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
   5- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
   6- Atatürk Araştırma Merkezi
   7- Atatürk Kültür Merkezi
   8- Türk Dil Kurumu Başkanlığı
   9- Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
  10- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
  11- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
  12- Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
  13- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
  14- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
  15- Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi
  16- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
  17- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
  18- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
  19- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
  20- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
  21- Vakıflar Genel Müdürlüğü
  22- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
  23- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
  24- Türk Akreditasyon Kurumu
  25- Türk Standartları Enstitüsü
  26- Milli Prodüktivite Merkezi
  27- Türk Patent Enstitüsü
  28- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
  29- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
  30- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
  31- Savunma Sanayi Müsteşarlığı
  32- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
  33- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
  34- İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
  35- Ekonomik Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı
  36- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
  37- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
  38- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  39- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
  40- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
  41- Doğal Afet Sigortaları Kurumu
  42- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
  43- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
  44- Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
  45- Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı
  46- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
  47- Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi
  48- Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  49- Spor-Toto Genel Müdürlüğü
  50- Kefalet Sandıkları

Mutlaka Okumalısın

Kamu Davası Nedir?

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir