Anasayfa / Soru - Cevap / Mübaşirin Görevleri Nelerdir? (İdari Yargı)

Mübaşirin Görevleri Nelerdir? (İdari Yargı)

Mübaşir görevleri nelerdir ? mübaşir ne iş yapar ? Mübaşirin yapması gerekenler ? Adalet Bakanlığı Mübaşirleri ne iş yapar?

 • Zabıt katibi tarafından hazırlanan ve duruşması yapılacak dosyaları incelenmek üzere duruşma gününden önce başkan veya üyeye götürmek,
 • Duruşma listesine görülebilecek bir yere asmak,
 • Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet etmek,
 • Duruşmaya alınanların salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak,
 • Duruşma ve keşif esnasında izlenmesi gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak,
 • Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak,
 • Başkan ve üyenin uygun bulduğu kişilerin dosyadan fotokopi almasına yardımcı olmak,
 •  Arşive gitmesi gereken dosyalar ile arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkim işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak,
 •  Fiziki ortamda sunulan evrakı en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak,
 •  Ara kararlar ve tebligatların ilgili kurum ve veya kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan veya başkanı, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek,
 •  Yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi ve duruşma sırasında kendisine terettüp eden işlerin yapılması,
 • Gelen postanın açılmasına yardım, postanın götürülmesi, tebligatlara ilişkin evrakın PTT verilmesi, resmi evrakın resmi dairelere götürülmesi, posta mutemedi defterine ilgili kayıt ve imzaların alınması,
 • Mahkeme dahilindeki her türlü yazı ya da dosyayı dağıtmak, toplamak hizmet yerlerinin temizliği ve bakımını sağlamak,
 • Mahkeme başkanı, üyeleri ve kalem ve arşiv odalarının ve buralarda bulunan dava dosyaları ile diğer dokümanların korunması,

Kaynak: İdari yargıda kalem yönetimi ve uygulamaları

 

Mutlaka Okumalısın

Kamu Davası Nedir?

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir