Anasayfa / Genel / MAL BEYANI NEDİR ?

MAL BEYANI NEDİR ?

MAL BEYANI NEDİR ?

Kamu hizmeti yapan (mal beyanı bulunmak zorunda olanlar) kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmazlarında, para, hisse senetleri, tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle  borçlarının yıl içinde aylık gelirinin 5 katı katar  değişim olması halinde  değişimin olduğu yılda, ayrıca kamu görevine başladıklarında yada   son basamağı (Örneğin 2020-2025-2030-2035) 5 ve 0 ile biten yıllarda ise genel olmak üzere kamu çalışanlarının alacak ve haklarının kaynakları borçlarının ise sebepleriyle birlikte kuruma bildirilmesidir.

KİMLER MAL BEYANINDA BULUNUR ?

 • Muhtar ve ihtiyar heyeti hariç olmak üzere seçim ile gelenler mal beyanında bulunmak zorundadır.
    • TBMM Üyeleri     
    • Bakanlar Kurulu Üyeleri                    
    • Belediye Başkanları  
    • Belediye Meclis Üyeleri  
    • İl Genel Meclis Üyeleri   
 • Noterler
 • Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,
    • Genel Yönetim Üyeleri ve Merkez İçişleri Bakanlığı
    • Denetleme Kurulu Üyeleri
    •  Genel Merkez Kurullarında ve Kurum ve Dernek Genel Başkanlığı
    • Genel Müdürlük Teşkilatında Görev Alanlar
    •  Şube Başkanları İl Valilikleri
 •  Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
    • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personel (İşçiler Hariç)
    • Kurum, Teşebbüs, Teşekkül ve Kuruluşların Genel Müdürleri ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
    • Yüksek Mahkemelerin Daire Başkan ve Üyeleri
    • ) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında; Görevli Olanlar ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri         
    •  Kamuya Yararlı Derneklerde;  Genel Yönetim Üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri  ve  Şube Başkanları                                       
 • Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,
    • Siyasi Parti Genel Başkanları                 
    • Vakıfların İdare Organlarında Görev Alanlar
    •  Kooperatiflerin ve Birliklerinin Başkanları, Yönetim  Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürleri
    • Yeminli Mali Müşavirler  
 • Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,

Mal beyanında bulunmak zorundadırlar.

MAL BİLDİRİMİNİN KONUSU  NEDİR ?

3628 Sayılı Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.

NE ZAMAN MAL BEYANINDA BULUNULUR ?

 • Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde (Gelirin 5 katı)
 • Mal Beyanında bulunmak zorunda bulunanların  göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,
 • Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,
 • Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
 • Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
 • Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
 • Verilmesi zorunludur.

BİLDİRİMİN YENİLENMESİ NE ZAMAN OLUR ?

Görevi devam edenler sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. (Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.

ÖRNEK MAL BİLDİRİM DİLEKÇESİ

Mal Beyanı

Mal beyanı örneği aşağıda PDF ve Word formatında paylaşılmış olup,  örneği bilgisayarınıza indirerek gerekli düzenlemeler yaptıktan sonra kullanabilirsiniz.

Mal Beyanı PDF formatı  Mal Beyanı Örneği İndir

 

 

Kaynak:3628 Sayılı Kanun

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir