Anasayfa / K / Kazai Merci Nedir ? (Karar Merci)

Kazai Merci Nedir ? (Karar Merci)

Kazai Merci Nedir ?

Eski Türkçede yargılama yapılma; karar verilme anlamına gelen gelen Kaza kökünden türemiştir.

Karar verilmeyle, yargılama yapılmayla ilgili, yani yargısal, kararsal anlamına gelen “Kazai” kelimesi ile başvurulan mevki, makam, organ veya yetkili makam anlamına gelen merci kelimeleri birleşerek Yargısal Makam, Karar organı anlamınada kullanılan “Kazai Merci” kelimesi ortaya çıkmıştır.

Anayasamız Yargı  görev ve yetkisini Türk Milleti adına bağımsız mahkemelere vermiştir. Doğal olarak Yargısal Merci, karar merci  denince aklımıza Mahkemeler gelmesi gayet doğaldır.

Kısacası  yargılamay yapmaya, karar vermeye yetkili olan organlara kazai merci denir.

Mevcut yargılama sistemimizde yargı sistemine ana başlıklarıyla incelemek gerekirse, Yargı Sistemi 3 Başlıktan oluşur. (Burda 4. Madde olarak Askeri Yargıda yazılabilir ancak Askeri Yargı kaldırılmıştır.)

1-Anayasa Yargısı;

Anayasa Mahkemesi Yüksek Derceli Mahkeme, İlk ve Son dereceli Mahkeme, ilk Dereceli Mahkeme sıfatıyla dosyalara bakabilmektedir.

2-Adli Yargı

 • İlk Derece Mahkemesi
  • A) Ceza Mahkemeleri
   • a) Asliye Ceza Mahkemesi
   • b) Ağır Ceza Mahkemesi
   • c) Özel Kanunla kurulan diğer ceza mahkemeleridir.
  • B) Hukuk Mahkemeleri
   • a) Sulh Hukuk Mahkemesi
   • b) Asliye Hukuk Mahkemesi
   • c) Özel Kanunla Kurulan Mahkemeler
 • İkinci Derece Mahkemesi
  • Bölge adliye mahkemeleri:
   • a) Ceza Dava Daireleri
   • b) Hukuk Dava Daireleri
 • Yüksek Dereceli Mahkeme
  • Yargıtay
   • a) Yargıtay Hukuk Daireleri
   • a) Ceza Hukuk Daireleri

3-İdari Yargı

 • İlk Derece Mahkemesi
  • a) Vergi Mahkemeleri
  • b) İdare Mahkemeleri
 • İkinci Derece Mahkemesi
  • a) Vergi Dava Daireleri Başkanlıkları
  • b) İdare Dava Daireleri Başkanlıkları
 • Yüksek Dereceli Mahkeme
  • Danıştay
   • Vergi Dava Daireleri
   • İdare Dava Daireleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir