Anasayfa / Genel / KAYYIM NEDİR, KAYYIM ÇEŞİTLERİ NEDİR ?

KAYYIM NEDİR, KAYYIM ÇEŞİTLERİ NEDİR ?

 

KAYYIMIN KELİME ANLAMI

Belirli  bir iş için görevlendirilen veya bir malın yada malvarlığının yönetimi için vesayet makamı, yani Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen kişidir.  Belli bir iş için görevlendirilen kayyım, kayyımı atayan Sulh Hukuk Mahkemesinin (vesayet makamının) talimatına uymak zorundadır.

Kayyım Sulh Hukuk Mahkemesi (vesayet makamı tarafından) bir malvarlığının yönetimi ve gözetimi ile görevlendirilmiş ise, yalnız o malvarlığının yönetim ve korunması için gerekli olan işleri yapabilir. Kayyımın bunun dışındaki işleri yapamaz. ancak  kayyım atananın vereceği özel yetkile veya kayyım atanan bu yetkiyi verecek durumda değilse Sulh Hukuk Mahkemesi (vesayet makamının ) izni ile diğer işlemleri da yapabilir.

KAYYIM KİMDİR ?

Kanunda belirtilen hallerde bireylerin fiil ehliyetlerini sınırlandırmadan, mağduriyetlerini önlemek amacıyla  belirli işleri gören, mal varlığı veya bir malın yönetimi yerine getirin kişidir.

KAYYIM NE İŞE YARAR

  • 1-Kendisine verilen işleri görür
  • 2-Bir Malvarlığını yönetir.

Belli bir iş için görevlendirilmiş olan kayyım, vesayet makamının talimatına aynen uymak zorundadır.

KAYYIM ÜCRET ALIR MI ?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 458 maddesi gereğince Kayyıma ücret ödenir. Kayyıma ödenecek ücret kayyımı atayan Sulh Hukuk Mahkemesi (vesayet makamı) tarafından belirlenir.

KAYYIMIN GÖREV SÜRESİ ?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 458 maddesi gereğince görev süresi  kayyımı atayan Sulh Hukuk Mahkemesi (vesayet makamı) tarafından belirlenir.

VASİ İLE KAYYIMIN FARKI

Vesayet (vasi)  ile kayyımlık arasındaki temel fark; Vesayet, bireyin fiil ehliyetini sınırlarken,   kayyımlıkta bireylerin fiil ehliyetinin sınırlandırılması söz konusu olmamasıdır.

Kayyım davası açmak için nereye müracaat etmeliyim sayfamıza yönlendirilmek için lütfen tıklayınız.

KAYYIM ÇEŞİTLERİ NELERDİR

Kayyım türlerini 3 başlık altında sayabiliriz. Bunlar Yönetim Kayyımı, Temsil Kayyımı ve İradi Kayyımıdır.

a) Temsil Kayyımı

Temsil kayyımlığında yasal temsilci ile kısıtlı olanın, yaşı küçük olanın menfaatlerinin çıkışması söz konusudur. Örneğin: Yaşı küçük olan ile temsilci arasında miras davasının veya alacak davasının olması durumu bu durumda yasal temsilcinin çıkarları ile küçüğün menfaatleri çakışmaktadır ve kücük için kayyımlık gerekmektedir.

Temsil Kayımmı Kim Tarafından Atanır ?

Kanunda gösterilen hallerde veya ilgilinin isteği üzerine veya reesen vesayet makamı tarafından temsil kayyımı atanır, Temsil kayyımı vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemesidir. Temsil kayyımı atanacak kişinin yerleşim yeri  Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanır.

Temsil Kayyım Atanma Şartları

Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar:

  • Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir nedenlerle ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda olması halinde,
  • Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile yaşı  küçüğün veya kısıtlananın menfaati çatışıyorsa,
  • Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.

b) Yönetim Kayyımı

Kişiye ait olan ancak kişi tarafından yönetilemeyen malların, kayyım tarafından yönetilerek korunmasının sağlanmasıdır.  Yönetim kayyımı atanabilmesi için bazı şartalır olması gerekir bunlar

Yönetim  Kayyımı Atanma Şartları

Vesayet makamı olan yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hâllerde bir yönetim kayyımı atar.

  • Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,
  • Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,
  • Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,
  • Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa,
  • Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa.w

Yönetim Kayyımı Kim Tarafından Atanır ?

Kanunda gösterilen hallerde veya ilgilinin isteği üzerine veya reesen vesayet makamı tarafından yönetim kayyımı atanır,  Yönetim kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilen kimsenin payına düşen malların bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesidir.

c) İstek (İradi) Kayyım

İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa, ergin biri yani yaşlılık hali, sakatlık hali, deneyimsizlik yada hastalık sebesiyle işlerini gerektiği gibi öyenemeyeceğini kanıtlayan  kişiye kendi isteği üzerine bir kayyım atanabilir.

İradi Kayyım Kim Tarafından Atanır ?

Kanunda gösterilen hallerde veya ilgilinin isteği üzerine veya reesen vesayet makamı tarafından iradi  kayyımı atanır.  İradi kayyımını atayacak vesayet makamı  yetkili  Sulh Hukuk Mahkemesidir. Kayyımın süresini de yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi belirler.

Kayyım Dilekce Örnekleri

Örnek :1
Örnek:2
Örnek:3
Örnek:4

 

 

 

 

 

Yukarıda paylaşılan dilekçeleri bilgisayarınıza indirmek üzerlerinde değişiklik yapmak istiyorsanız lütfen dilekçe indirme sayfasına yönlendirilmek için tıklayınız.

İndirme Sayfası
İndirme Sayfası

 

 

Mutlaka Okumalısın

Uzlaştırmacının Sicilden ve Listeden Çıkartılması

UZLAŞTIRMACIYI KİM DENETLER ? Uzlaştırmacılar; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili veya görevlendirilen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir