Y

Y harfi ile başlayan hukuki terimler

Yazılı Hukuk

Yazılı hukuk toplumun ortak çıkarlarını korumak amacıyla, yetkili organlar tarafından yürürlüğe konulan metinlere denir. Yazılı hukuk kuralları, eylem ve işlemlerde yurttaşları olduğu kadar devlet organlarını da bağlayan kurallardır.Yazılı hukuk kuralları, pozitif hukukun bağlayıcı asli hukuk kaynakları arasında yer almaktadır. Hukun asli kaynakları; yazılı kaynaklar ile yazılı olmayan örf ve adetler …

Devamını Oku »

İDARİ YAPTIRIM

İDARİ YAPTIRIM NEDİR ? Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla belirlenmiş kabahatlerin işlenmesi halinde uygulanan yaptırama idari yaptırım denir. İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ İşlenen Kabahat karşısında uygulanacak idari yaptırımlar idarî para cezası ve idarî tedbir olmak üzere 2 başlık altında toplanır. ♦İdari Yaptırım Kararında Bulunması …

Devamını Oku »

Yabancılar Hukuku Nedir?

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalına verilen isimdir. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir. Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve çıkışları ile Türkiye’den koruma talep …

Devamını Oku »

Yakalama Nedir ? Yakalama Emri Nedir ?

YAKALAMA Suç şüphesi altında olan şüphilinin özgürlüklerinin Mahkeme kararı olmaksınız geçici olarak  kısıtlanması işlemine yakalama denir.  Yakalamanın olabilmesi için basit şüphenin varlığı olması gerekmektedir. Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında …

Devamını Oku »

Yedek Akçe Nedir? Yedek Akçe Nasıl Kullanılır? Muhtemel Zararlar Karşılığı Nedir?

Merkez Bankası’nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ayrılan bütçesine yedek akçe adı verilir. Bu bütçe istenen bakanlığa aktarılması için yasa çıkarılması gerekmektedir. Yedek rezervler (yedek akçeler) Merkez Bankası’nın kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına da gelmektedir. İlgili bakanlık bütçenin desteklenmesi ve dengelenmesi için böyle bir adım atmaktadır. …

Devamını Oku »