T

T harfi ile başlayan hukuki terimler

TUTUKLAMA VE TAHLİYE TALEBİ NEDİR ?

TUTUKLAMA NEDİR Sanık veya şüpheli hakkında Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde sanığın veya şüphelinin kolluk marifetiyle geçici bir süre için istisnai bir tedbir olarak tutukevine konularak özgürlüklerinden alıkonması işlemine denir. TUTUKLAMA NEDENLERİ NELERDİR ?  Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: …

Devamını Oku »

Taksir Nedir ? Taksir Çeşitleri Nelerdir ?

BİLİNÇSİZ TAKSİR NEDİR Taksir (Biliçsiz), Kişinin dikkatsiz ve özensiz davranması nedeniyle, öngörmediği suçun meydana gelmesidir. Genellikle Adliyelerde Basit Taksir olarak kullanılmakla beraber  Bilinçsiz Taksir ve Adi Taksir’de aynı anlama gelmektedir.  Genellikle bir kanunda belirliten bir suç ile birlikte kullanılır Taksirle Yaralama, Taksirle adam öldürme gibi Trafikte seyrederken öndeki aracın durması …

Devamını Oku »

On Parmak Klavye Hız Testi ve Eğitim Videoları (Zabıt katipliği için)

                    ♦Aşağıda sizler için klavye hız testi yapabileceğiniz beş farklı web sitesinin linklerini paylaştık. Kendinize göre en uygun olanı seçerek kendinizi deneyebilirsiniz. Hızlı yazmada başarının sırrının düzenli çalışmadan geçtiğini özellikle belirtiyoruz.           ♦Eğer 10 parmak (f) klave öğrenmek istiyor ve öğrenirken Halk Eğitim Kursları, veya Özel Kurslardan yardım almak …

Devamını Oku »

2018 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları  Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi esas …

Devamını Oku »

Tenfiz ve Tanıma Nedir ?

Tanıma ve Tenfiz davası hakkında bilmeniz gerekenler, tenfiz ve tanıma nedir, nereye açılır,

TENFİZ NEDİR ? Tenfiz kelime anlamı olarak uygulama, infaz etme, ifa etme anlamına gelir. Yabancı Ülke Mahkeme İlamlarının Türkiye Cumhuriyetinde kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi veya delil olarak sayılabilmesi amacıyla yabancı ülkenin vermiş olduğu kararın bir kısmının veya tamamının tanınması işlemidir. TENFİZ KARARI NEDİR ?           …

Devamını Oku »

2020 YILI BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları  Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi esas …

Devamını Oku »

2019 BİLİRKİŞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları  Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi esas …

Devamını Oku »

Tebligat Mazbatası Nedir?

TEBLİGAT MAZBATASI NEDİR ? Tebligat evrakının PTT tarafından işlem gördükten sonra evrakı çıkartan kazai merciine iade edilen kısmına tebligat mazbatası denir.

Devamını Oku »

Tebligat Nedir?

tebligat ne demek, tebligat anlamı

TEBLİGAT NEDİR ? Kişilerin, hak ve hürriyetlerini tam ve eksiksiz kullanmalarının başında bilgi alma ve öğrenme hakkını kullanmaları gelir. Kişiler ve Kurumlar kendilerini isnat edilen eylemlerden ve işlemlerden  haberdar olma hakkına sahiptirler. İsnat edilen eylemleri öğrenmeden kendilerini savunamayacakları gibi kendileriyle ilgili kararlara  itirazda edemeyecekler, kanuni yollara başvuramayacaklardır. Ayrıca sağlıksız bilgilendirme …

Devamını Oku »