Anasayfa / Soru – Cevap

Soru – Cevap

Gaiplik Kararı Nedir?

Gaiplik kararı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişinin mahkemece hukuki olarak varlığına son verilmesine denir. Türk Medeni Kanunu’nun 32, 33, 34 ve 35. maddesinde gaiplik kararının ne olduğu, nasıl alınacağı gibi konular detaylı olarak açıklanmıştır. Gaiplik ve miras konusu ise 584, 585, 586,587 ve 588. maddede detaylı olarak ele alınmıştır. Türk …

Devamını Oku »

Barodan ücretsiz avukat hizmeti nasıl talep edilir?

Bu yazımızda hakkını aramak için hukuksal yollara başvurmak isteyen ancak maddi imkanları kısıtlı olan kişiler barodan nasıl avukat talep edebileceğini anlatıyoruz. Barodan ücretsiz avukat talep etme hizmeti sadece hukuk davalarında ve icra takiplerinde alınabilmektedir. Adli yardımdan yararlanmak için icra takibinin yapılacağı veya davanın açılacağı baro başkanlığına ya da baro adli …

Devamını Oku »

İddet Müddeti Nedir?

İddet müddeti, Türk Medeni Kanunu’na göre eşinden boşanan kadının tekrar başka bir erkekle evlenmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süredir. Kanun koyucunun boşanmanın kesinleşmesinden önce tarafların cinsel ilişkiye girmiş olmaları ihtimalini göz önünde bulundurarak doğacak çocuğun babasının kim olduğu karmaşasını engelleme amacıyla koyduğu şarttır. Kesin olmayan evlenme engeli hükmünde olup bir kadının …

Devamını Oku »

Zabıt Katibi Kimdir ? (Nasıl zabıt katibi olurum, görevde yükselme vs.)

  Zabıt Katibi Kimdir? Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatlarında genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla belli kriterlere (Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Klavye Sınavı) göre seçilmiş, memur veya sözleşmeli personel statüsünde görevlendirilen yardımcı yargı personeline denir. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatlarında, …

Devamını Oku »

İdari Para Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

İdari para cezasına itiraz konusu Kabahatler Kanununda düzenlenmektedir. Hangi kanun veya yönetmelikten olursa olsun her türlü idari para cezasına karşı itiraz hemen hemen aynıdır. İdari para cezasına örnekler nelerdir? Trafik cezası, bakaya askerlik cezası, kumar oynama cezası, çevre kirliliği cezası, sigara içme cezası idari para cezalarına örnektir. İdari para cezası …

Devamını Oku »

Dernek Nedir ?

DERNEK NEDİR ? Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Hukuka veya ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. *Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek …

Devamını Oku »

UYAP Nedir?

UYAP Bilişim Sistemi 2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılmış bir proje olup, 2001 yılında Adalet Bakanlığı Merkez Birimlerinin otomasyonunu sağlayan UYAP I projesi tamamlanmış, 2005 yılında ise adli ve idari yargı birimleri, adli tıplar, ceza ve tevkif evlerinin otomasyonunu kapsayan UYAP II tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yargıtay ve Danıştay da, UYAP …

Devamını Oku »

Uzlaştırma Nedir ? Uzlaştırmacı Kimdir ?

Uzlaştırma nedir, Uzlaştırmacı kimdir, Uzlaşma nedir tanımları ve hazırladıkları evrakları inceleyip indirmek için sayfamızı ziyaret edin

Uzlaştırma Nedir ? Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine uzlaştırma denir. Uzlaştırmacı Kimdir ? Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören …

Devamını Oku »

Bölge Adliye Mahkemelerinde çalışan mübaşirin görevleri nelerdir?

Mübaşirin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Zabıt katipleri tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce incelenmek üzere daire başkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek. b) Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak. c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek …

Devamını Oku »

Bölge Adliye Mahkemelerinde çalışan Zabıt katibinin görevleri nelerdir?

  Bölge Adliye Mahkemelerinde çalışan Zabıt katibinin görev ve sorumlulukları tam olarak şunlardır: a) İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak. b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek. c) Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek. ç) Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili …

Devamını Oku »