Anasayfa / Genel / İçtihat ve İçtihadı Birleştirme Kararı Nedir ?

İçtihat ve İçtihadı Birleştirme Kararı Nedir ?

Basın yayın kuruluşlarında kimi zaman görüp duydugumuz içtihat genellikle hukuki terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler de hukuki terim olan ictihatin üzerinde duracağız

İçtihat Kelime Anlamı

İctihat kelime kokeni Arapçadan gelmektedir. kısaca kelimenin tanımını yapmak gerekirse, ictihat,  elde etmek için çabalamak  gelmekte olup ayrıca  şahsî görüşlerle verilen hüküm (karar) anlamına da gelmektedir.

İçtihat Nedir ?

Kanunlarda, örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın bulunmaması durumunda, bu konularda, hakimin veya hukukçunun kanaatinden  doğan sonuctur. Hakimin karşılaştığı bir olayin kanunda karşılığı olmamasi, örf ve adetler de karşılığının bulunmaması durumunda hakim bu yeni olayla ilgili  verdegi karardir

İçtihadı Birleştirme Kararı Nedir ?

Aynı veya benzer konularda,  bağlayıcı niteliği bulunan, daireler veya mahkemelerin birbirlerine aykırı olarak yorum farkliliklarinin sonucu ortaya çıkabilecek celiskiler  ortadan kaldırmak amaciyla belirli bir içtihadın benimsendiği kararlardır.

♦Yargıtay Büyük Genel Kurulunun farkli içtihatlar arasında birlestirme yönunde verdiği kararlara “içtihadı birleştirme kararı” denir.

♦Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlıklari giderilmek üzere verdiği kararlara içtihadı Birlestirme kararı denir

Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birle


İctihati Birleştirme Kararını Kim Verir ?

İçtihadı Birleştirme kararı;

  • A) Yargıtay  Kanunun 16/5 maddesi gereğince Benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verilen kararları ile yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları nedeniyle  daireler arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek Yargıtay Büyük Genel Kurulunun gorevidir

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun bu yönde  verdiği kararlara “içtihadı birleştirme kararı” denir.

  • B)Danıştay Kanunun 39 maddesi gereğince dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlıklari giderilmek Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu görevlidir.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun bu yönde  verdiği kararlara “içtihadı birleştirme kararı” denir

İctihati Birleştirme Kararına İtiraz

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun ve Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun verdiği kararlar kesindir, itiraz,istinaf temyiz gibi kanun yoluna gidilemez

İctihati Birleştirme Kararı Baglayicimidir ?

İçtihat birleştirme kararı  Resmi Gazetede yayımlanırlar ve Yargıtay dairelerini ve adliye mahkemelerini bağlarlar.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun en önemli görevi “içtihadı birleştirmek”tir. Bu nedenle bu kurula “İçtihadı Birleştirme Kurulu” da denir.

Örnek İçtihadı Birlestirme Kararlari

Danistay İçtihatları Birleştirme Kurulu

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu

İçtihadı Birleştirme Kararı Gerektirir Ayriliklar

Yargıtay Kanunun 16/5 maddesi gereğince  “Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi; Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarında ictihatı birlestirme kararı gerektirir  

Mutlaka Okumalısın

KAYYIM NEDİR, KAYYIM ÇEŞİTLERİ NEDİR ?

  KAYYIMIN KELİME ANLAMI Belirli  bir iş için görevlendirilen veya bir malın yada malvarlığının yönetimi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir