Anasayfa / H / Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (H.A.G.B.) Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (H.A.G.B.) Nedir ?

HÜKMÜN AÇIKLANMASI ?

Yapılan yargılama neticesinde, hazır bulunan sanığa hüküm fıkarası okunarak gerekçesi ana cizgileriyle anlatıldıktan sonra başvurabileceği kanun yolları, başvuracağı merci ve süresi bildirilmek suretiyle hüküm açıklanır.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR ?

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

 Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

  • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
  • Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
  • Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir.
  • Önemli Not:Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez, bu nedenle Mahkemede H.A.G.B. kabul etmeniz gerekmektedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl (Yaşı küçüklerde 3 Yıl) süreyle denetim süresine tâbi tutulur.

*Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;

  • Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine karar verilebilir.
  • Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına karar verilebilir
  • Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir

Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

H.A.G.B. Denetim süresi içerisinde suç işleme veya denetime uygun davranmama

 Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.

Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

KANUN YOLU

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması müessesinin kanun yolu itirazdır. Hakim tarafından hakkınızda verilen hüküm Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise bu karara  kararın tefhiminden itibaren  7 gün içinde itiraz edilebilir.

Not:Ceza Mahkemelerinde süre tefhimden başlar. Burada kast ettiğimiz kararı öğrendiğiniz tarihtir. Yani kararı Mahkeme duruşma salonunda hakim huzurunda öğrendi iseniz itiraz süresi o günden itibaren başlar. Ayrıca size Gerekçeli Karar tebliğe çıkmaz.

H.A.G.B. Dilekçe Örneği (Asliye Ceza Mahkemesi)

 

H.A.G.B Dillekçe Örneği (Agır Ceza Mahkemesi)
H.A.G.B. Dilekçe İndirme Sayfası

 

 

Mutlaka Okumalısın

İcra (haciz) nedir?

Borcunu ödeyemeyen borçlunun (alacaklının talebi üzerine) devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konulmasıdır. Aşağıda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir