Anasayfa / Soru - Cevap / Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri nelerdir?

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri nelerdir?

(I) SAYILI CETVEL

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek cetveldir.

Önemli Not: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.

 • 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • 2- Cumhurbaşkanlığı
 • 3- Başbakanlık
 • 4- Anayasa Mahkemesi
 • 5- Yargıtay
 • 6- Danıştay
 • 7- Sayıştay
 • 8- Uyuşmazlık Mahkemesi
 • 9- Yüksek Seçim Kurulu
 • 10- Adalet Bakanlığı
 • 11- Millî Savunma Bakanlığı
 • 12- İçişleri Bakanlığı
 • 13- Dışişleri Bakanlığı
 • 14- Maliye Bakanlığı
 • 15- Millî Eğitim Bakanlığı
 • 16- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
 • 17- Sağlık Bakanlığı
 • 18- Ulaştırma Bakanlığı
 • 19- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 • 20- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • 21- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • 22- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
 • 23- Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • 24- Çevre ve Orman Bakanlığı
 • 25- Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 • 26- Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı
 • 27- Jandarma Genel Komutanlığı
 • 28- Sahil Güvenlik Komutanlığı
 • 29- Emniyet Genel Müdürlüğü
 • 30- Diyanet İşleri Başkanlığı
 • 31- Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı
 • 32- Hazine Müsteşarlığı
 • 33- Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • 34- Gümrük Müsteşarlığı
 • 35- Denizcilik Müsteşarlığı   
 • 36- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
 • 37- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
 • 38- Devlet Personel Başkanlığı
 • 39- Özürlüler İdaresi Başkanlığı
 • 40- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
 • 41- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • 42- Karayolları Genel Müdürlüğü
 • 43- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • 44- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • 45- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • 46- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
 • 47- Orman Genel Müdürlüğü
 • 48- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • 49- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
 • 50- Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
 • 51-  Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
 • 52- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
 • 53- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • 54- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Mutlaka Okumalısın

Kamu Davası Nedir?

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir