Anasayfa / Soru - Cevap / Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Kişi ve Kurumlar Hangileridir ?

Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Kişi ve Kurumlar Hangileridir ?

ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURUMLAR

Gelişen teknoloji ile elektronik tebligattın günlük hayatımızdaki yeri ve önemi daha da artmıştır. Artık birçoğumuz evraklarımızın ve bildirimlerimizin tarafımıza fiziki olarak gönderilmesini zaman ve kağıt israfı olarak görmekteyiz. Kazai Mercilerde tebligini istediği husus ve evrakları elektronik tebligat kullanarak  yapmaları zaman tasarrufu sağlayarak yargılamanın kısalmasını etkilediği gibi, kağıt, emek tasarrufu sağlayarak giderlerin de azalmasını sağladığından tercih edilen bir yöntemdir.

Kazai Merciler  7201 sayılı Kanunu gereğince elektronik tebligatı  isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki usulde tarafın elektronik adresine çıkartılır.

A) İSTEGE BAĞLI: Gerçek kişelerin  ve tüzel kişiliklerin (elektronik tebligat yapılması zorunlu olmayanlar)  talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi PTT’den temin edebilmektedirler. Kendi iradeleri ile  temin ettikleri elektronik adrese kazai merci tarafında tebligat fiziki olarak gönderilmeyerek, elektronik olarak gönderilecektir.

Aklınıza tebligat PTT memurlarınca getirilmeyecek ise teblig tarihi nasıl belirlenecek ? Fiziki tebligat evraklarında muhatap tebligi aldığı tarihten itibaren yasal süre işlemeye başlamakta ikine elektronik yolla gönderilen tebligatlar muhatabın elektronik adresine düştükten 5 gün sonra yapılmış sayılacaktır. .

Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 06 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete ile elektronik tebligat yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir, Eğer elektronik tebligat kullanmayı düşünüyorsanız veya elektronik tebligatın yapılması zorunlu olan kişilerdenseniz Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan Yönetmeliği inceleyebileceğinizi düşünenerek sizlerle paylaşıyoruz.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği için tıklayın Tebligat Kanunu için Tıklayın

 

Elektranik tebligat nasıldır, fiziki çıktısı nasıldır, Örnek elektronik tebligat
Örnek:1
Elektranik tebligat nasıldır, fiziki çıktısı nasıldır, Örnek elektronik tebligat
Örnek:2

 Yan tarafta ve aşağıda Mahkeme tarafından çıkartılan elektronik tebligatın Mahkeme dosyası  içerisinde kalan sureti Örnek:1 ve Örnek:2 şekillerinde verilmiş olup,  e-tebligatların Mahkemeye dönmüş Mahkeme dosyasında saklanan kısmı ise Örnek:3  verilmiştir.

 

Elektranik tebligat nasıldır, fiziki çıktısı nasıldır, Örnek elektronik tebligat
Örnek:3

B) ZORUNLU:7201 Sayılı Tebligat Kanununa 7/a maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Kanun gereğince Kazai Merciler tarafından  bu kişilere yapılan tebligatlar elektronik ortamda yapılır.

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

 • 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
 • 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 • 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
 • 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
 • 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 • 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 • 7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
 • 8. Noterler.
 • 9. Baro levhasına yazılı avukatlar.
 • 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
 • 11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsileyetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Mutlaka Okumalısın

Kamu Davası Nedir?

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir