Anasayfa / E / E-haciz Nedir? E-haciz Nasıl Kaldırılır?

E-haciz Nedir? E-haciz Nasıl Kaldırılır?

e-haciz nedir, e haciz hakkında bilmek istedikleriniz

ELEKTRONİK HACİZ       

          E-haciz tabiri vatandaşlarımız için çok yeni bir terim. Teknolojinin kolaylıklarından biri olan e-haciz sürecinin de takip edip yönetilebilen bir süreç olduğunu söylemek  yanlış olmaz.

TANIM

       Elektronik hacız Devletin, amme alacağına (kamu alacağının) karşılık borçlunun elektronik ortamda menkul  hak ve alacaklar üzerine haciz konması işlemidir.

Elektronik hacız ile:

Banka üzerinde bulunan para (Türk Lirası veya döviz), altın, maaş alacakları, paraya çevrilebilen kağıtlar ( tahvil, bono, hissessenedi vb) gibi bankalarda bulunan tüm menkul ve gayrimenkul konulabileceği gibi Tapu Müdürlükleri aracılığıyla ev, işyeri gibi gayrimenkullerede konulabilmektedir.

ÖDEME EMRİ

Vadesinde ödenmeyen borçlarla ilgili olarak, Borçluya Devlete olan burcunu 15 gün içinde borçlarını ödemesi için ödeme emri tebliğ olunur. Ödeme Emrinin Usulüne uygun tebliğine rağmen 15 gün içinde borcun ödenmemesi veya teminat gösterilmemesi halinde elektronik haciz işlemi uygulanabilir.

Ödeme Emrinde Neler Bulunur ?

  • 1-Borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları nereye ödeneceği,
  • 2-Müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı,
  • 3-Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı
  • 4-Ödeme emri tebliğ olunan borçlunun malı olmadığı yolunda bildirimde bulunması halinde, bu tarihten itibaren 15 gün içinde En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini, varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetinde olduklarını aksi taktirde elli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacakları hususu (6183 S.K. 114)
  • Not:* Anayasa Mahkemesi , ekonomik suçlara ekonomik ceza verilebileceğini ve bu nedenle mal beyanında bulunmamanın cezai yaptırıma tabi olmadığına karar vermiş, 16.4.2008 tarih ve 26849 sayılı R.G.’de yayımlanan, 28.2.2008 T., 2006/71 E. ve 2008/69 K. sayılı Kararı ile yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere İcra ve İflas Kanunu‘nun  337. maddesini iptal etmiştir.

Ödeme Örneği İçin tıklayın

Ödeme emrini PDF formatında  incelemek için resme tıklayınız
ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ

Ödeme Emri Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından gönderilir ve 7201 Sayılı Tebligat usullerine göre yapılır ancak Belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur.
Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir “ödeme cetveline” alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur ve cetvelin asıldığı Köy muhtarlığınca münadi vasıtasiyle ilan olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasıyle tesbit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur.
Borcunu vadesinde ödemiyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 15 gün içinde bildirmeleri istenir.

Kaynak:6138 SK. 55-114

 

           

E-Devlet üzerinden Araçlarda Elektronik Haciz Sorgulama ve     Bankalardan Elektronik Haciz Sorugulama işlemini yapabilmek için  yukarıdaki wp-content/resimlere  veya linklere tıklayarak ilgili sayfaya geçiş yapabilirsiniz.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

       Ödeme Emrine Böyle bir borcunun olmadığı, Borcunu kısmen ödediği, Borcun zamanaşımına uğradığı, gerekçesiyle miktarın birkısmına veya tamamı hakkında Vergi Mahkemelerinde dava açılabilir. Dava süresi içerisinde Yürütmenin Durdurulması talebi var ise ve Mahkeme Yürütmenin Durdurulması talebini uygun görür ise, borcun infazı durdurulmuş olur, eğer Yürütmenin Durdurulması talebi yoksa veya Yürütmenin Durdurulması talebi red edilmiş ise borcun infazına devam edilir.  Yapılan yargılama neticesinde borçlunun haksız çıkması halinde,  borçlu  %10 zamlı şekilde tahsil edilir. Mahkeme dosyasısı açısından  Dosyada yapılan  Yargılama giderleri  kaybeden davalı tarafından ödenir.

       “Mahkeme tarafından verilen karara kararın niteliğine görev kesin olabileceği gibi, itiraz veya temyiz kanun yolu açık olabilir. Eğer itiraz veya temyiz yolu açık ise kararı beğenmediğiniz taktirde kanun yoluna başvurabilirsiniz. Ancak bu durumda da karar aleyhinize çıkması halinde yargılama giderleri haksız tarafa yüklenir.”

      Ödeme emrinin tebliginden itibaren itiraz olmaması halinde veya itiraz olsa da Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmemiş ise elektronik haciz işlemi başlar, ilgili kurum bankalar üzerinden menkul ve gayrimenkullere haciz işlemine başlar.

E-HACİZ NASIL KALDIRILIR ?

  • A) E-haciz işlemi gerçekleşmeden önce bu süreci durdurmak  için size bildirilen 15 günlük süre içinde ödeme yapabilir ya da borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Eğer banka hesabınızdaki mal varlığınıza haciz geldiyse haczi koyan vergi dairesi  taksitlendirme yapabilir ve bu şekilde haczi kaldırabilirsiniz. Herhangi bir ödeme yapmadığınız takdirde borcunuzdan dolayı haciz işlemi gerçekleştirilir. E-haciz uygulaması ile gayrimenkullere de haciz konulabilir.
  • B) Yapılan işleme karşı Vergi Mahkemelerine dava açmış iseniz  Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiş ise karar verilene kadar haciz geçici olarak durdurulabilir.
  • C) Yapılan işleme karşı Vergi Mahkemesine dava açılmış ise Mahkeme vergi dairesini haksız bulur ise kararın kesinleşesi ile haciz işlemi tamamen kalkar

       @-haciz sorgulamasını e-Devlet’ten yapabilirsiniz. Kişisel şifrenizle e-Devlet’e girip Gelir Dairesi Başkanlığı’ndan  ve sorgulama yapmanız mümkün.

6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu için Tıklayın  Araçlarda Elektronik Haciz Sorgulamak İçin Tıklayınız Bankalardan Elektronik Haciz Sorgulamak İçin Tıklayınız

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir