Anasayfa / Dilekçe Örnekleri / Disiplin Cezası Silinme Dilekçesi Örneği

Disiplin Cezası Silinme Dilekçesi Örneği

DİLEKÇE DOLABI

Dilekçe dolabımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-B-C-D maddelerinde yazılı disiplin cezası alan Memurların özlük dosyalarında olan kaydın silinmesi için dilekçe örneklerini paylaşıyoruz. Dilekçe örneklerini Bilgisayarınıza indirerek gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Her disiplin cezasının alt bentleri özellikle ayrı ayrı dilekçeler ile örneklendirilmiştir. Dilekçeyi Bilgisayarınıza indirdekten sonra kendinizle özdeşmeyen yerleri çıkartarak ve kendinize özgü hususları yazarak kullanabilirsiniz. Sitemizi faydalı bulduysanız lütfen web sitemize  üye olunuz, web sitemiz üyeleri yeni içeriklerden  ücretsiz olarak  haberdar edilmektedir. Sitemize üyelik ücretsiz oyup, Sitemiz hakkında ki olumlu veya olumsuz  görüş ve önerilerinizi lütfen bizlere iletin, sizlerin görüşleri titizlikle incelenerek değerlendirilmektedir.  İyi Çalışmalar diliyoruz.

MEMURA VERİLEN UYARMA CAZASININ SİLİNME DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/a maddesi gereğince,  verilen disiplin cezalarının silinmesine ilişkin örnek dilekçelerdir. 657 S.K’nun 125/a maddesinde belirtilen maddelere göre sıralanmıştır.

125/A-a Görevi zamanında yapmama düzensiz davranma dilekçe örneği
125/A-a  Araç ve Gereçleri Kullanılmasında düzensiz davranma dilekçe örneği
125/A-b Göreve Görevine Geç Gelmek veya Görevden     Erken   Ayrılma dilekçe örneği
125/A-c Planlanan Tasarruf Tedbirlerine Riayet Etmeme veya  Uymama dilekçe örneği

 

 

 

125/A-d Usulsüz Mürcaat ve Şikayet Dilekçe Örneği
125/A-e Memura Yakışmayan Tutum ve Davranış Dilekçe Örneği
125/A-f Kayıtsız ve İlgisiz Kalmak Dilekçe Örneği
125/A-g Belirlenen Kılık Kıyafete Muhalefet Etmeden Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

125/A-h İşbirliğine Aykırı Davranma Dilekçe Örneği

 

 

 

 

MEMURA VERİLEN KINAMA CEZASININ SİLİNMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

125/B-a Genel Dilekçe Örneği
125/B-b Eş ve Çocuklarının Kazançlarını Bildirmeme Dilekçe Örneği
125/B-c Görevli Amire Karşı  Hal ve Hareketleriyle Hakaret Dilekçe Örneği
125/B-d Memurun İtibarını ve Memurun Güvenini Sarsmak Dilekçe Örneği

 

 

 

 

125/B-e Resmi Araç Gereci Özel İşlerinde Kullanma Dilekçe Örneği
125/B-f Resmi Araç ve Gereçleri Kayıpetme Dilekçe Örneği
125/B-g  İş Arkadaşlarına Karşı Kötü Muamele Dilekçe Örneği
125/B-h Görevi İşbirliği İçeresinde Yapma İlkesine Muhalefet Dilekçe örneği

 

 

 

 

 

125/B-ı İş Arkadaşlarına veya İş Sahiplerine Sataşma Dilekçe Örneği
125/B-j Verilen Emirlere İtiraz Etmek Dilekçe Örneği
125/B-k Borçlarını Kasten Ödememe Dilekçe Örneği
125/B-l Kurumun Huzur Sükununu Bozmadan Dolayı Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

125/B-m İziniz Bilgi ve Demeç Verme Dilekçe Örneği

MEMURA VERİLEN AYLIKTAN KESME CEZASININ SİLİNME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

125/C-a Genel Dilekçe Örneği
125/C-b Özürsüz 1-2 Gün Gelmeme Dilekçe Örneği
125/C-c Özel Menfaat Sağlama Dilekçe Örneği
125/C-d Yalan Yanlış Beyanda Bulunmadan Dolayı Dilekçe Örneği

 

 

125/C-e Amire Sözle Saygısızlık Nedeniyle Dilekçe Örneği
125/C-f İzinsiz Kullanmaya İzin Verme Dilekçe Örneği
125/C-ı Memurluğun İtibarını Sarsmak Dilekçe Örneği

 

Daha Kaliteli Hizmetler Sunabilmemiz İçin Lütfen sitemize üye olmayı, sosyal platformlardan beğenmeyi unutmayınız.

 

 

 

 

 

 

MEMURA VERİLEN KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ SİLİNME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

125/D-a Göreve Alkollü Gelmek Dilekçe Örneği
125/D-b 3-9 Gün Göreve Gelmeme Dilekçe Örneği
125/D-c Çıkar Sağlama Dilekçe Örneği
125/D-d Amiri Kütşük Düşürücü hareket Dilekçe Örneği

 

 

 

125/D-e İzinsiz Kullandırma Dilekçe Örneği
125/D-f Gerçeğe Aykırı Rapor ve Belge Düzenleme Dilekçe Örneği
125/D-h Ticaret veya Gelir Getirici Faaliyet Dilekçe Örneği
125/D-ı Kişilere Karşı Ayrımcılık Yapmadan Dolayı Dilekçe Örneği

 

 

 

 

125/D-J  Mal Bildirimi Bulunmama nedeniyle Dilekçe Örneği
125/D-k Yasaklı Bilgileri Açıklama nedeniyle Dilekçe Örneği
125/D-l Amire Hakaret, Tehdit Nedeniyle Dilekçe Örneği
125/D-m Yurt Dışında Devletin İtibarını Zedeleme Nedeniyle Dilekçe Örneği

 

 

 

125/D-n Verilen Görevleri Kasten Yapmama Dilekçe Örneği
125/D-o Siyasi Faaliyette Bulunma Dilekçe Örneği

 

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir