Anasayfa / D / Dilekçe Nedir ?

Dilekçe Nedir ?

Türk vatandaşları ve Türkiye’ de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya İdari Makamlarala  ilgili dilek ve şikayetlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ilgili makamlara iletmek için yazılan  yazıya dilekçe denir.

Dilekçe esas olan şikayet ve dileklerinizi belli kurallar dahilinde kağıda veya elektronik ortama dökülmesidir.  Dilekçenizin yazımızın devamındaki hususlara dikkat ettiğiniz taktirde  okul müdürlüğüne verilen dilekçe ile, üniversiteye verilen dilekçe’nin bir farkı olmadığını anlaşılacaktır. İnsanlar  sanal ortamda  konu bazlı dilekçe araştırmaları yapmaktadırlar, örneğin; Üniversite Dilekçe Örneği, Okul Dilekçe Örneği, Öğretmen Dilekçe Örneği, Dilekçe Örneği Ödev gibi aslında aşağıda açıklanan  şekli kuralları bildiğiniz taktirde ve durumunuzu anlaşılır bir şekilde kağıda dökmeniz halinde herhangi bir örneğe ihtiyacınız yoktur. Talep eden arkadaşlarımız için sayfa sonunda örnek dilekçe paylaşacağız.

KİMLER BAŞVURABİLİR

3071 Sayılı Kanun gereğince Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

BİLGİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullanılması durumunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personeli, talep edilen bilgi ve belgeyi vermek, idari denetimi yapmak ve yerinde inceleme için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

T.B.M.M. Dilekçe Komisyonu Dilekçe Başvuru Sayfası

Kurumlara Elektronik Yolla Dilekçe Göndermek İçin @-Devlet Safyası 

DİLEKÇEDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

 • Dilekçe sahibinin adı ve soyadı
 • Dilekçe sahibinin imzası
 • Dilekçe sahibinin  iş veya ikametgâh adresinin

DİLEKÇEYİ YANLIŞ VERİLMESİ

Hazırlamış olduğunuz dilekçeyi ilgisi olmayan bir kuruma vermeniz halinde dilekçenize ne olacağı hepimizin tarafından merak konusudur. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun  4. maddesi gereğince ilgisi olmayan kuruma verilen dilekçe, kurum tarafından  tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.

İNCELENEMEYECEK DİLEKÇELER NELERDİR ?

Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;

 • a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
 • b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
 • c) Dilekçe sahibinin adı ve soyadı  bulunmayanlar
 • d) Dilekçe Sahibinin  imzası bulunmayanlar,
 • e) Dilekçe sahibinin iş veya ikametgâh adresi bulunmayan

dilekçeler incelenemezler.

UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

Yukarıdaki bilgiler hep birlikte değerlendirilirse dilekçemizin işleme alınabilmesi, zaman ve mesai kaybı yaşamamak için  dilekçe yazarken aşağıdaki hususları dikkat ederek dilekçe yazmak gerekmektedir.

 • Dilekçinin Adı  ve Soyadı
 • Dilekçinin İmzası
 • Tarih.
 • Acık anlaşılabilir adresi. (İkametgah veya İş )
 • Dilekçenin belli bir konuyu içermesi ve konu kısmına dilekçenin özünün kısaca yazılması.
 • Dilekçinin istek ve şikayetlerinin öz ve anlaşılabilir olması.
 • Dilekçeye konulan ekler resmi belge ise aslı yerine fotokopisinin konulması.
 • İdari yolların tüketilmiş olması.
 • Dilekçe konusunun yargı mercilerinin görev alanına girmemesi veya haklarında bu merciler tarafından verilmiş bir karar bulunma

DİLEKÇENİN VERİLME TÜRLERİ:

 • Bizzat kuruma sunulması: Kural olarak dilekçeyi dilekçe sahibinin bizzat kendisi vermesi gerekmektedir. Dilekçe sahibinin ilgili kuruma dilekçeyi bizzat kendisinin vermesidir.
 • Sevk Edilerek Gönderilmesi, Kimi durumlarda dilekçe sahibi ile dilekçe verilen kurum farklı illerde bulunabilmektedirler. Bu gibi durumlarda bulunduğunuz ildeki kurum aracılığıyla dilekçenizi ilgili kuruma gönderilmesidir. (Anayasa Mahkemesine gönderilecek dilekçelerin  Adliyeler aracılığıyla gönderilmesi, Valiklere gönderilecek dilekçelerin, kaymakamlıklar aracılığıyla gönderilmesi, Farklı ilde bulunan mahkemelere gönderilecek dilekçelerin, ikamet adresindeki ilgili mahkeme aracağıyla gönderilmesi  vb. )
 • Elektronik Yolla Gönderilmesi:Gelişen teknoloji ile artık elektronik imzalar hayatımıza girmeye başlamıştır.  Elektronik imza ile ilgili kuruma gitmeden, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın (7/24) dilekçenizi  elektronik yolla  gönderebilirsiniz. Kimi durumlarda fiziki olarak gönderilen dilekçelerde birçok bürokratik işlem yapmanız gerekebilmektedir, oysa elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçeyi birkaç saniye içinde ilgili kurumun ekranına düşürtebilirsiniz. (Örneğin Kanada da  ikamet eder bir Türk vatandaşının, elektronik imzalı dilekçeyi Mahkemeye göndermesi) elektronik ortamda e-imzalı dilekçeler kurumların kendi sistemlerinden gönderilebildiği gibi ilgili kuruma bilgi verilerek, kurumun kabul etmesi halinde mail ile bile göndereilebilmektedir.    5070 Sayılı Kanun gereğince Elektronik imzalı dilekçeler, ıslak imzalı dilekçeler ile aynı hukuki sonuçu doğurmaktadır.

DİLEKÇEME NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE CEVAP VERİLMELİDİR ?

 • A) İlgili kuruma  dilek ve şikâyetlerinizi içerir  vermiş olduğunuz dilekçe konusunda, sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.
 • B) Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi
  •  Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır.
  • İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır.

ÜNİVERSİTE YATAY GEÇİŞ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Üniversite İkinci Öğretim Yatay Geçiş Dilekçesi
Üniversite Farklı Üniversiteye Yatay Geçiş Dilekçesi

Dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirip gerekli düzenlemeleri yapmak istiyorsanız dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki butonu kullanınız.

 İndirme   Sayfası

 

 

DERSLERDEN MUHAFİYET VE MAZERET SINAVI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Üniversite Dersten Muhafiyet
Üniversite Rapor Nedeniyle Mazeret Sınavı
Ortaöğretim Rapor Nedeniyle Mazeret Sınavı

Dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirip gerekli düzenlemeleri yapmak istiyorsanız dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki butonu kullanınız.

İndirme Sayfası

 

 

KAYIT DONDURMA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Üniversite Kayıt Dondurma Sağlık Nedeniyle
Üniversite Kayıt Dondurma Eğitim
Üniversite Kayıt Dondurma Diğer Nedenlerle
Üniversite Kayıt Dondurma Askerlik
Rapor günlerinin devamsızlıktan Sayılmama
Ortaöğretim Rapor Nedeniyle Mazeret Sınavı

Dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirip gerekli düzenlemeleri yapmak istiyorsanız dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki butonu kullanınız.

İndirme Sayfası

RAPOR GÜNLERİNİ DEVAMSIZLIKTAN SAYILMAMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Üniversitede Rapor Günlerinin Devamsızlıktan Sayılmaması
Ortaöğretim Raporun Devamsızlıklardan Sayılmaması

Dilekçe örneklerini bilgisayarınıza indirip gerekli düzenlemeleri yapmak istiyorsanız dilekçe indirme sayfamıza yönlendirilmek için lütfen aşağıdaki butonu kullanınız.

 

İndirme Sayfası

 

 

Mutlaka Okumalısın

İDARİ YAPTIRIM

İDARİ YAPTIRIM NEDİR ? Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir