Anasayfa / Genel / Danıştay’ın İlk Derece Mahkeme Sıfatıyla Bakacağı Davalar

Danıştay’ın İlk Derece Mahkeme Sıfatıyla Bakacağı Davalar

          Yüksek Dereceli Mahkeme olan Danıştay, bazı davalara ilk derece mahkeme sıfatıyla  bakmaktadır. Danıştay Kanununun 24. maddesinde belirtilen bu dava türlerine Yüksek Dereceli Mahkeme olmasına rağmen  İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla karar verir.

          Danıştay’ın ilk derece Mahkemesi sıfatıyla görülecek davalar listesi aşağıdadır.

  • Cumhurbaşkanı kararlarına,
  • Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere,
  • Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
  •  Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
  •  Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
  • Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine, Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

Mutlaka Okumalısın

Koşullu Salıverme Dilekçesi

Koşullu Salıverme ; Cezaevinde bulunan mahkumun, cezasının bir kısmını infaz etmiş olmak şartıyla, ceza infaz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir