Anasayfa / Soru - Cevap / Bölge Adliye Mahkemelerinde çalışan Zabıt katibinin görevleri nelerdir?

Bölge Adliye Mahkemelerinde çalışan Zabıt katibinin görevleri nelerdir?

 

Bölge Adliye Mahkemelerinde çalışan Zabıt katibinin görev ve sorumlulukları tam olarak şunlardır:

a) İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.

b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.

c) Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

ç) Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.

d) Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.

e) Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.

f) Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.

g) Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak.

ğ) Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.

h) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.

ı) Dizi pusulası düzenlemek.

i) Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

j) İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.

k) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Zabıt Katibi Kimdir ? (Nasıl zabıt katibi olurum, görevde yükselme vs.)

Mutlaka Okumalısın

Kamu Davası Nedir?

Kamu davası sadece bir bireyin diğer bir bireye karşı açmış olduğu hak davası olmayıp bireyin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir