Anasayfa / 2019 / Mayıs

Aylık Arşivler

MAL BEYANI NEDİR ?

MAL BEYANI NEDİR ? Kamu hizmeti yapan (mal beyanı bulunmak zorunda olanlar) kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmazlarında, para, hisse senetleri, tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle  borçlarının yıl içinde aylık gelirinin 5 katı katar  değişim olması halinde  değişimin olduğu yılda, …

Devamını Oku »

GÖZALTI KARARI NEDİR ?

GÖZALTI Suç işlediği düşünülerek yakalanan kişinin serbest bırakılmayarak kolluk tarafından kanunda belirtilen süreler dahilinde alıkonulma işlemine gözaltı denir. GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN HAKİM KARŞISINA ÇIKARTILMA SÜRESİ NEDİR ? Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. Yakalanan şahıs yakalama yerine en yakın mahkemeye yirmidört …

Devamını Oku »

Yakalama Nedir ? Yakalama Emri Nedir ?

YAKALAMA Suç şüphesi altında olan şüphilinin özgürlüklerinin Mahkeme kararı olmaksınız geçici olarak  kısıtlanması işlemine yakalama denir.  Yakalamanın olabilmesi için basit şüphenin varlığı olması gerekmektedir. Yakalama: Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında …

Devamını Oku »

Yedek Akçe Nedir? Yedek Akçe Nasıl Kullanılır? Muhtemel Zararlar Karşılığı Nedir?

Merkez Bankası’nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ayrılan bütçesine yedek akçe adı verilir. Bu bütçe istenen bakanlığa aktarılması için yasa çıkarılması gerekmektedir. Yedek rezervler (yedek akçeler) Merkez Bankası’nın kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına da gelmektedir. İlgili bakanlık bütçenin desteklenmesi ve dengelenmesi için böyle bir adım atmaktadır. …

Devamını Oku »

Medeni Hukuk

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince medeni hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir. Türkiye’de temeli 2002 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 1926 tarihli 818 …

Devamını Oku »

İhtiyari Müdafi, Zorunlu Müdafi ve Zorunlu Vekil Kimdir, Nasıl Görevlendirilirler ?

  Bu konuya girmeden önce avukatın tanımını kısaca yapmanın sağlıklı olacağını düşünüyoruz; Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmuş, usulüne uygun stajını tamamladıktan sonra yapılan avukatlık sınavında başarılı olmuş,  Yargı önünde kişilerin ve kurumların haklarını savunmayı meslek edinmiş kişilere avukat denir. Avukatlar Baroya kayıtlı olarak serbest olarak çalışabildikleri gibi baro kaydı olmaksının …

Devamını Oku »

Sabıka ve Arşiv Kaydı Nedir ? Nasıl Silinebilir ? Nereden Alabilirim ?

Adli Sicil Kaydının tanımını yapmadan önce birkaç konuya açıklama gereksinimi duymaktayız. Adli Sicil kaydı ile Sabıka kaydı aynıdır. Bu nedenle kafanızda anlam karmaşası olmasın. Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) ile Arşiv kaydı farklıdır. Cumhuriyet Başsavcılıklarından aldığınız sabıka kaydında iki bölüm vardır. bu kısımlar aşağıdaki resimde boyanmıştır. Hakkınızda Mahkeme tarafından verilen …

Devamını Oku »

Türk Medeni Kanunu Nedir?

Türk Medeni Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22 Kasım 2001’de kabul edilen ve 1 Ocak 2002’de yürürlüğe giren 4721 sayılı kanundur. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’ni yürürlükten kaldırdı. Türkiye’de medeni hukuk alanına ilişkin kuralları içeren başlıca kanundur. Başlangıç hükümleri dışında, kişiler hukuku, aile hukuku, miras …

Devamını Oku »

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

DİLEKÇE DOLABI Bilindiği gibi Mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş kararlar Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar iş başvurularında, eğitim başvurularında kimi zaman kurumlar tarafından istenilmektedir.  Adli Sicil kaydını aşağıdaki dilekçeyi bilgisayarınıza indirip gerekli yerleri doldurarak en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak alabileceğiniz gibi   E devlet üzerinden …

Devamını Oku »