Anasayfa / 2019 / Ocak

Aylık Arşivler

Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulmasına ilişkin Memur Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz Dilekçeleri

DİLEKÇE DOLABI Dilekçe dolabımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-B-C-D maddelerinde yazılı disiplin cezası alan Memurların verilen disiplin cezalarına karşı, Disiplin Kurullarına ve Yüksek Dsiplin Kuruluna İtiraz edebilir, Memura verilen disiplin cezalarına karşı Disiplin Kurullarına ve Yüksek Disiplin Kuruluna karşı itiraz dilekçe örneklerini Bilgisayarınıza indirerek gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Her disiplin …

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri Nedir ?

  6236 Sayılı Kanunun 3 maddesi gereğince Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri şunlardır.  a) Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve esas bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil açısından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak. b) Anayasanın 152 nci maddesine …

Devamını Oku »

Boşanma Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Dilekçe Örneği

Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası hangi hallerde açılır? Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası nasıl açılır? konuları üzerinde duracağız. Yazımızın sonunda Boşanma Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Dilekçe Örneğini bilgisayarınıza word formatıyla indirip kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Boşanma Nedeniyle Tazminat Davası Hangi Hallerde Açılır? Boşanmanın hemen ardından tazminat davası açılması …

Devamını Oku »

Tenfiz ve Tanıma Davası İçin Nerye Müracaat Etmeliyim ?

  TENFİZ DAVASINDA YETKİ VE GÖREV GÖREV  Tenfiz davalarına bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemelerine (Hukuk  için) aittir, ancak  Aile Hukukuna ilişkin bir hususta tenfiz isteniyor ise; tenfiz görevine Aile Mahkemesi bakmaktadır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemeleri sıfatıyla bu davalara bakmaktadırlar. YETKİ Kendisine karşı  tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki …

Devamını Oku »

BOŞANMA NEDİR ?

Boşanma nedir, çeşitleri, nereye dava açarım, vazgeçebilirmiyim,

BOŞANMA NEDİR – AYRILIK NEDİR ? BOŞANMA NEDİR ? Evlilik birlikteliğinin taraflardan birinin veya iki tarafın anlaşarak Mahkeme aracılığıyla son boşanma belgesini alarak birlikteliğin yasal olarak son buldurma işlemine denir. BOŞANMA ÇEŞİTLERİ: Anlaşmalı Boşanma: Boşanma hususunda her iki tarafın  anlaşmalı olması halidir. Bu anlaşma Mahkemeye bir protokol dilekçesi ile anlaşılan …

Devamını Oku »

UYAP Nedir?

UYAP Bilişim Sistemi 2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılmış bir proje olup, 2001 yılında Adalet Bakanlığı Merkez Birimlerinin otomasyonunu sağlayan UYAP I projesi tamamlanmış, 2005 yılında ise adli ve idari yargı birimleri, adli tıplar, ceza ve tevkif evlerinin otomasyonunu kapsayan UYAP II tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yargıtay ve Danıştay da, UYAP …

Devamını Oku »

Uzlaştırma Nedir ? Uzlaştırmacı Kimdir ?

Uzlaştırma nedir, Uzlaştırmacı kimdir, Uzlaşma nedir tanımları ve hazırladıkları evrakları inceleyip indirmek için sayfamızı ziyaret edin

Uzlaştırma Nedir ? Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine uzlaştırma denir. Uzlaştırmacı Kimdir ? Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören …

Devamını Oku »

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR ?

Boşanma nedir, çeşitleri, nereye dava açarım, vazgeçebilirmiyim,

                      ANLAŞMALI BOŞANMA Evlilik birlikteliği, ortak hayatı sürdürmeleri hususlarında kendilerinden beklenmeyecek derecede birlikteliğin temelinden sarsılmış olması nedeniyle  her iki tarafın serbest iradeleri ile evlilik birlikteliğine son verme iradesiyle açılan boşanma davasıdır. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte …

Devamını Oku »

Mirasçılık Belgesi Almak İçin Nerye Müracaat Etmeliyim ?

NEREYE MÜRACAAT ETMELİYİM ? Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, mirasbırakanın …

Devamını Oku »

Bölge Adliye Mahkemelerinde çalışan mübaşirin görevleri nelerdir?

Mübaşirin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Zabıt katipleri tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce incelenmek üzere daire başkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek. b) Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak. c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek …

Devamını Oku »